Älykkäät kylät

Älykkyys ei ole aivan yksinkertainen, eikä ainakaan pieni termi. Älykkyys tarkoittaa esimerkiksi kykyä oppia uutta ja soveltaa oppimaansa ongelmien ratkaisuun. Älykkäisiin kyliin halutaan panostaa nyt Euroopan Unionissa paljon ja Suomi haluaa olla vahvasti mukana tässä teemassa. Koska tulevaisuudessa älykkäät pärjäävät parhaiten.

EU:n toimet älykkäille kylille on Euroopan komission huhtikuussa 2017 käynnistämä aloite, jossa panostetaan tulevaisuuden kyliin ja halutaan huomioida digitalisaatiota edistävien investointien, saavutettavuuden ja osaamisen tukeminen. Aloitteessa kannustetaan löytämään aivan uusia ja keskenään risteäviä polkuja maaseudun kehittämisen, aluekehityksen, tutkimuksen, liikenteen, energian ja digitaalisen politiikan sekä eri rahastojen aloilla.

Suomi on tarttunut haasteeseen monella tavalla. Suomen älykkäin kylä -kilpailu polkaistiin käyntiin kesällä 2018 ja kasvuprosessi lähenee nyt kilpailun osalta maaliaan. Älykkäät kylät -työryhmä on toinen Suomen maaseutuverkoston vuosien 2019-2020 työryhmistä. Suomen maaseutuverkoston edustajat osallistuvat innokkaasti myös Euroopan maaseutuverkoston Smart villages -työryhmän toimintaan. Yksi eurooppalaisen työryhmän tapaamisista järjestettiin Suomessa, Vähikkälän ja Teuro-Kuuslammin kylissä, jotka molemmat ovat mukana kisaamassa Suomen älykkäimmän kylän tittelistä.

Muokkauspäivämäärä: 15.6.2020