Tavoitteet ja tulokset

Jotta voisimme hyvin. Maaseutuohjelma on olemassa, jotta me ihmiset ja ympäristö kaikkialla maassa voisimme hyvin. Ohjelman tavoitteena on uudistaa ja vahvistaa elinkeinoja sekä parantaa ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia ja ympäristön tilaa.

Maaseutuohjelman tavoitteet:

1. Osaaminen, tiedonkulku, innovaatiot ja yhteistyö lisääntyvät

2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillintä tehostuvat

3. Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maaperän kunto paranevat.

4. Yrittäjyys monipuolistuu, työllisyys, palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet paranevat.

5. Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu,

6. Kuluttajat saavat laadukasta ruokaa, jonka tuotannossa on huomioitu ympäristö ja eläinten hyvinvointi.

Saavutukset

40 910 ihmistä on parantanut osaamistaan osallistumalla koulutukseen

91 % maatalousmaasta on ympäristö- ja ilmastotoimien piirissä

13,9 % maatalousmaasta on luomua

5 028 yritystä on perustettu tai toimintaa on kehitetty

20 522 tilaa on hyödyntänyt neuvontaa

5 981 tilaa on tehnyt eläimille lain vaatimuksia paremmat oltavat

5 981 tilaa on saanut tukea uudistavaan investointiin

1 616 tilaa on saanut nuorten viljelijöiden aloitustukea

4 988 hanketta on mm. kehittänyt palveluita ja kyliä

5 463 km nopeaa verkkoyhteyttä laajakaistahankkeiden ansiosta

Lisätietoja:

Haluatko tutkia tavoitteiden edistymistä tarkemmin? Tarkastele taulukkona.

Tietoa eri toimenpiteiden edistymisestä löydät tietosivuilta, jotka on koottu Vuosikertomukset ja -suunnitelmat sivun alaosaan.

Vuosina 2007–2013 aikaansaatua

Haluatko lisätietoa kehityksestä maaseudulla? Luonnonvarakeskus tuottaa tilastoja, joista käy ilmi muun muassa talkootyön määrä maaseudulla, maatilojen energiankulutus ja kasvihuonepäästöt tai lintujen ja perhosten määrä. Tutustu Agrikaattori-palveluun

Edistymistä kuvaavat indikaattorit tavoitteittain

Maaseutuohjelman toimenpiteet jaoteltuna sen mukaan mitä tavoitetta ne edistävät


Muokkauspäivämäärä: 25.8.2022

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.