Rahoituskausi 2007-2013

Maaseudun kehittäminen vuosina 2007-2013

Maaseudun kehittäminen keskitettiin rahoituskaudella 2007–2013 yhteen ohjelmaan. Aiemmin samoja toimenpiteitä toteutettiin kuudessa eri ohjelmassa. Ahvenanmaalla oli oma ohjelmansa, mutta ohjelmat pohjasivat yhteiseen strategiaan. Maaseuturahaston varat olivat yhteensä 2 155 milj. euroa, josta Manner-Suomen ohjelman osuus oli 2 137 milj. euroa.

Maaseutuohjelman rahoituksella tehtyä vuosina 2007–2013. Avaa taulukko.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 tavoitteina olivat:

  • elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyminen,
  • ympäristön tilan parantaminen ja
  • uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön varmistaminen.


Maaseutuohjelma jakautui neljään toimintalinjaan
1. maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen

  • Käytännön toimenpiteitä: nuorten viljelijöiden tuet, maa- ja metsätaloustuottajien koulutus, maatalouden investoinnit sekä elintarvike-, puu- ja bioenergia-alan kehittäminen.

2. ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen

  • epäsuotuisten alueiden tuet, maatalouden ympäristötuet, eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja ei-tuotannolliset investoinnit.

3. maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen ja maaseutualueiden elämänlaadun parantaminen

  • maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen ja kehittäminen maatiloilla ja muissa maaseudun mikroyrityksissä, maaseutumatkailun kehittäminen sekä maaseudun palveluiden ja kylien kehittäminen.

4. Leader-toimintatapa

  • paikallisten Leader-ryhmien linjoilla 1-3 tapahtuva toiminta sekä Leader-ryhmien, alueiden ja valtioiden välinen yhteisty

Tulokset vuosilta 2007–2013

Ohjelman 2007–2013 arviointi
Ohjelman 2007–2013 loppuraportti

Selvitys alueellisten ja paikallisten maaseudun kehittämissuunnitelmien vaikuttavuudesta sekä ehdotus vaikuttavuuden mittarien kehittämisestä

Muokkauspäivämäärä: 6.11.2020