Koordinaatiohankkeet

Koordinaatiohankkeet

Koordinaatiohankkeet auttavat yksittäisiä hankkeita

Koordinaatiohankkeet auttavat yksittäisiä hankkeita. Koordinaatiohankkeiden teemoina ovat luomu, luonnontuotteet, lähiruoka, Green care -hyvinvointipalvelut, energiatehokkuus ja matkailu. Jos valmistelet hanketta näiltä aloilta, ota yhteys koordinaatiohankkeen vetäjään jo varhaisessa vaiheessa – näin vältytään päällekkäiseltä työltä ja kaikki hyötyvät.

Koordinaatiohankkeet on valittu teemoihin, joihin haetaan paljon maaseutuohjelman rahoitusta. Kuten maaseutuohjelman valtakunnalliset hankkeet, myös koordinaatiohankkeet ovat valtakunnallisia ja luovat verkostoja oman teemansa sisällä. Koordinaatiohankkeet auttavat yksittäistä hanketta toimimaan paremmin ja tuovat lisää tehokkuutta koko alalle.

Uusia koordinaatiohankkeita haetaan 1.2.-6.4.2018.

 

Muistio 26.3.2018: Koordinaatiohankkeiksi hakevien ja maaseutuverkostopalveluiden avoin Skype-tapaaminen

Vuoden 20017 lopussa päättyneet hankkeet

Luomu

Luomun valtakunnallisen koordinaatiohankkeen tavoitteena on rakentaa luomualan kehittäjien tuki- ja kumppanuusverkosto, jolla on tiivis yhteys elinkeinon toimijoihin. Hanke palvelee alueellisia kehittäjiä jakamalla osaamista, tietoa ja kokemuksia.

Hankkeen vetäjä: Pro Luomu ry, yhteyshenkilö Marja-Riitta Kottila, marja-riitta.kottila@proluomu.fi

www.proluomu.fi

www.luomu.fi

Facebook-ryhmä: PL luomukoordinaatio

Luonnontuotteet

Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) -hanke vahvistaa luonnontuotealan kehittämistä. Se välittää tietoa ja innostaa uusia toimijoita mukaan. Hanke toteuttaa luonnontuotealan toimintaohjelmaa, joka nostaa kehittämispainopisteiksi raaka-ainetuotannon, innovatiivisen ja jalostusarvoa lisäävän tuotekehityksen sekä lisäarvon tuottamisen matkailu- ja hyvinvointipalveluihin.

Hankkeen vetäjä: Helsingin yliopisto, yhteyshenkilö Juha Rutanen, juha.rutanen@helsinki.fi

www.aitoluonto.fi

Lähiruoka

Lähiruoan koordinaatiohankkeen tavoitteena on lisätä ja tiivistää lähiruoka-alalla toimivien yhteistyötä. Verkostoitumisen avulla halutaan kasvattaa alan kilpailukykyä. Hankkeessa vahvistetaan lähiruokaan liittyvien hankkeiden ja toimijoiden välistä tiedonvaihtoa, yhteistyötä ja työnjakoa.

Hankkeen vetäjä: Turun yliopisto, yhteyshenkilö Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi  

Kotisivut: www.aitojamakuja.fi

Facebook: Aitoja makuja

Facebook-ryhmä: Lähiruokakoordinaatio – LÄHIKO

Twitter: @Aitojamakuja

Youtube

Instagram: Aitojamakuja

Green care -hyvinvointipalvelut

Koordinaatiohanke ylläpitää Green Care -toimijoiden yhteistyötä ja sopii näiden välisestä työnjaosta. Toimijoiden yhteistyötä lisäämällä ja päällekkäistä työtä poistamalla tehostetaan alan kehitystä. Hanke tuottaa yhteisiä esittelymateriaaleja eri kohderyhmille sekä toimii aktiivisena alan tiedottajana.

Hankkeen vetäjä: Luonnonvarakeskus, yhteyshenkilö Elina Vehmasto, elina.vehmasto@luke.fi

www.gcfinland.fi

Rural Finland - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke

Hankkeen avulla maaseutuohjelman rahoitus tulee tuloksekkaasti käytetyksi matkailualan kehittämiseen. Hanke varmistaa kaksisuuntaisen tiedonkulun kansallisten strategioiden ja alueellisten toimijoiden välillä. Se tiivistää kansallista ja alueellista yhteistyötä sekä jalkauttaa parhaita kehittämistapoja kansallisen kehittäjäverkoston kautta. Kansallisena maaseutumatkailun kehittämistavoitteena on osaava, kasvava ja uudistuva maaseudun matkailuelinkeino.

Hankkeen vetäjä: Karelia-ammattikorkeakoulu Oy, yhteyshenkilö Raija Ruusunen, raija.ruusunen@karelia.fi

http://ruralfinland.karelia.fi/

Twitter: @RuralFinland

Facebook

Youtube

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulle -hanke edistää energiapalvelujen saatavuutta, käyttöä ja tunnettuutta maatiloilla ja maaseutuyrityksissä. Hanke tiivistää energiatehokkuuden kanssa työskentelevien yhteistyötä. Hanke tuottaa viestintämateriaalia energiatehokkuudesta, välittää onnistumisia kentältä ja tärkeitä ajankohtaisia tietoja valtakunnan tasolta alueille ja päinvastoin. Hanke tarjoaa asiantuntija-apua energiatehokkuuden seurantaan ja raportointiin.  

Hankkeen vetäjä: ProAgria Keskusten Liitto ry, yhteyshenkilö Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

http://www.energiatehokkaasti.fi/

Facebook-ryhmä Energiatehokkuudesta kilpailukykyä

Lisätietoja valtakunnallisista koordinaatiohankkeista Hämeen ELY-keskuksessa (hakuun liittyvä neuvonta) asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi