Tulevaisuuden tuottajat -työryhmä

Tulevaisuuden tuottajat -työryhmä

Tulevaisuuden tuottajat -työryhmä aloitti toimintansa alkuvuodesta 2019. Työryhmän tavoitteena on saada innostettua uusia toimijoita maatalouden ja maaseutuyrittäjyyden pariin sekä kannustaa nykyisiä toimijoita kehittämään osaamistaan.

Mikä on tulevaisuuden tuottaja?

Työryhmässä tulevaisuuden tuottaja nähdään paitsi alkutuotannon yrittäjänä, myös muiden maaseudun palveluiden tuottajana. Tulevaisuuden tuottaja voi olla jo alalla toimiva yritys/yrittäjä tai tulevaisuudessa alalle ryhtyvä uusi yrittäjä. Tulevaisuuden tuottaja on sellainen, jolla on näkemys siitä mitä tuottajuus tulevaisuudessa on. Tuottaja on innovatiivinen ja monipuolistuva.

Toiminta

Työryhmän toimintoihin vuonna 2019 kuuluu mm. seuraavat kokonaisuudet:

- Viestintäkampanja, jossa tavoitteena on innostaa tuottajia kehittämään omaa osaamistaan sekä vahvistaa ammattiylpeyttä

- Tulevaisuuden tuottajat -palvelupakettien lanseeraaminen Okrassa 3.-6.7.

- Teknologia- ja digihankkeiden hanketreffit syksyllä 2019

Työryhmän jäsenet

Työryhmän jäsenistö koostuu seuraavien organisaatioiden edustajista:

ProAgria, Maaseudun sivistysliitto, Siipikarjaliitto, Suomen yrittäjäopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Suomen 4H-liitto, MTK Maaseutunuorten valiokunta, Maatila Harmoinen, Ruokaviraston verkostopalvelut-yksikkö

Työryhmän koordinaattorina toimii ProAgrian Juho Lapatto (etunimi.sukunimi@proagria.fi).

Voit lukea työryhmän toimintasuunnitelman tästä.