Tulevaisuuden maaseutuyrittäjyys -työryhmä

Teemaryhmän tavoitteena on ravistella maaseudun yrittäjyyden nykykäytäntöjä, luoda ja
koota ajatuksia uusista liiketoimintamuodoista sekä -tavoista. Tavoitteena on myös kytkeä
maaseudun monipuolinen yrittäjyys yhteiskunnan muutokseen ja löytää yrittäjille ne
mahdollisuudet, joita muutokset tarjoavat.

Toimintasuunnitelma