Smarta landsbygder i Svenskfinland och Norden

Koordinator: Ann-Sofi Backgren, Brand-Sofi (ann-sofi@brand-sofi.fi)

Medlemmar:

Anders Norrback, riksdagsledamot Medlem, jord-och skogsbruksutskottet

Sölve Högman, Ålands landskapsregering Byråchef/Näringsavdelningen

Rikard Korkman, SLC Ombudsman, primärproduktion

Li-Marie Santala, SILMU byar Byaombud/Östra-Nyland

Gunilla Wasström, POMOVÄST/LEADER Verksamhetsledare/Västra-Nyland

Minna Boström, I samma båt/LEADER Verksamhetsledare/Åbolands skärgård

Alexandra de Haas, Lokalkraft Leader Åland Verksamhetsledare, fältverksamhet

Niklas Ulfvens, Österbottens förbund Närings- och utvecklingschef

Maj-Len Vestergård, Österbottens ELY-central Projektutbetalare, landsbygdsenheten

Kenneth Nordberg, Åbo Akademi Projektforskare/regionalvetenskapen

Mari Pennanen, Förbundsarenan Verksamhetsledare, det finlandssvenska

förenings-organisationsfältet

Temagruppens sekretär: Teemu Hauhia, Salla Pätilä, Landsbygdsnätverksenheten

Muokkauspäivämäärä: 23.4.2021