Seurantakomitea

Seurantakomitea tarkastelee maaseutuohjelman edistymistä

Maaseutuohjelman etenemistä tavoitteiden mukaan valvoo seurantakomitea. Se on valtioneuvosto asettama ryhmä, joka koostuu ohjelman toteutukseen keskeisesti vaikuttavista tahoista. Seurantakomitean jäsenet on koottu tasapuolisesti keskushallinnon, kansalaisyhteiskunnan ja aluehallinnon edustajista. Koska maaseutuohjelmaa toteutetaan koko Manner-Suomen alueella, seurantakomitean kokoonpanossa on kaikkien alueiden edustus.

Seurantakomitean puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.
Seurantakomitean jäseniä Ylä-Tihtarin tilalla Keski-Suomessa 7.6.2017

Päätös seurantakomitean asettamisesta ja kokoonpano

Seurantakomitean esityslistat ja pöytäkirjat

Kokous 6.6.2017
Pöytäkirja
Esityslista