Maaseutuverkoston ohjausryhmä

Maaseutuverkoston ohjausryhmä

Maaseutuverkostojen tehtävänä kaikkialla EU:ssa on koota yhteen maaseudun kehittämisen parissa toimivat ihmiset, järjestöt ja viranomaiset. Verkostossa välitetään tietoa ja taitoa maaseutuohjelman hyödyntämisestä.

Maaseutuverkoston ohjausryhmä tukee asiantuntemuksellaan verkoston työtä. Ryhmässä hyväksytään suunnitelmat maaseutuverkoston toiminnalle ja seurataan tavoitteiden toteutumista. Ohjausryhmän on asettanut maa- ja metsätalousministeriö, joka myös ohjaa maaseutuverkoston työtä. 

Maaseutuverkoston ohjausryhmän jäsenet kaudella 2017–2018
 
Puheenjohtaja: Taina Vesanto, maa-ja metsätalousministeriö
Varapuheenjohtaja: Juha Tall, Maaseutuvirasto
 
Jäsenet:
Marianne Selkäinaho, maa-ja metsätalousministeriö
varajäsen: Leena Anttila, maa-ja metsätalousministeriö
 
Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
varajäsen: Ritva Rinta-Pukka, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
 
Paula Erkkilä, Kuudestaan ry
varajäsen: Hannele Pyykkö, Vaara-Karjalan Leader ry
 
Taina Väre, Kuntaliitto
varajäsen: Jarkko Huovinen, Kuntaliitto
 
Juha Rutanen, Maaseutupolitiikan neuvosto MANE, elinkeinot ja osaaminen -verkosto
varajäsen: Ann-Sofi Backgren, Maaseutupolitiikan neuvosto MANE, maankäyttöjä
infra-verkosto
 
Ohjausryhmän vuosien 2015–2016 työryhmien puheenjohtajat:
Ympäristö ja ilmasto: Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group
Innovaatiot: Hilkka Vihinen, Luonnonvarakeskus
Nuoret: Heidi Siivonen, Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys
Yrittäjyys ja elinkeinot: Hannu Uusihonko, FP Food Park Oy
 
Verkostojen puheenjohtajat:
Meri- ja kalatalousverkosto: Heta Ratasvuori, maa- ja metsätalousministeriö
 
Ohjausryhmän vuosien 2017–2018 teemojen koordinaattorit:
Maaseudun hyvinvointi: Jalmari Heikkonen, Työterveyslaitos
Tulevaisuuden maaseutuyrittäminen: Marko Mäki-Hakola, MTK
 
Esittelijä: Teemu Hauhia, Maaseutuvirasto, Maaseutuverkostopalvelut
Sihteeri: Maaseutuvirasto, Maaseutuverkostopalvelut

Maaseutuverkoston ohjausryhmän asettamispäätös 22.11.2016
 

Ohjausryhmän kokousten pöytäkirjat

Kokous 27.9.2018

Kokous 29.5.2018

Kokous 16.02.2018

Kokous 14.12.2017

Kokous 21.9.2017

Kokous 24.5.2017

Kokous 9.3.2017

Kokous 13.12.2016

Kokous 29.9.2016

Kokous 9.-10.5.2016

Kokous 7.3.2016

Kokous 17.12.2015

Kokous 18.9.2015

Kokous 5.6.2015

Kokous 4.5.2015

Kokous 25.-26.3.2015

Kokous 11.-12.2.2015