Ohjausryhma 2015

Maaseutuverkoston ohjausryhmä

Maaseutuverkostojen tehtävänä kaikkialla EU:ssa on koota yhteen maaseudun kehittämisen parissa toimivat ihmiset, järjestöt ja viranomaiset. Verkostossa välitetään tietoa ja taitoa maaseutuohjelman hyödyntämisestä.

Maaseutuverkoston ohjausryhmä tukee asiantuntemuksellaan verkoston työtä. Ryhmässä hyväksytään suunnitelmat maaseutuverkoston toiminnalle ja seurataan tavoitteiden toteutumista. Ohjausryhmän on asettanut maa- ja metsätalousministeriö, joka myös ohjaa maaseutuverkoston työtä.

Maaseutuverkoston ohjausryhmän jäsenet kaudella 2019–2020

Puheenjohtaja: Taina Vesanto, maa-ja metsätalousministeriö
Varapuheenjohtaja: Raisa Ikonen, Ruokavirasto

Jäsenet:
Marianne Selkäinaho, maa-ja metsätalousministeriö
varajäsen: Leena Anttila, maa-ja metsätalousministeriö

Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
varajäsen: Tiina Suutari, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Paula Erkkilä, Kuudestaan ry
varajäsen: Hannele Pyykkö, Vaara-Karjalan Leader ry

Taina Väre, Kuntaliitto
varajäsen: Jarkko Huovinen, Kuntaliitto

Juha Rutanen, Maaseutupolitiikan neuvosto MANE, osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE)
varajäsen: Ann-Sofi Backgren, Maaseutupolitiikan neuvosto MANE, Svenskfinland som brobyggare och pilotområde (IDNET)

Ohjausryhmän vuosien 2021-2022 teemojen koordinaattorit:

Vihreä kasvu
Timo Junnila (timo.junnila@proagria.fi)

Monipaikkaisuuden mahdollisuudet
Eetu Puntala, Lapuan Kehitys Oy (eetu.puntala@yrityskeha.fi)
Hilkka Vihinen, LUKE (hilkka.vihinen@luke.fi)

Smarta landsbygder i Svenskfinland och Norden
Ann-Sofi Backgren, Brand-Sofi (ann-sofi@brand-sofi.fi)

Maaseudun nuoret tulevaisuuden tekijöinä (ad hoc -ryhmä)
Anu Suotula, Keskipiste-Leader ry (anu.suotula@keskipisteleader.fi)

Ohjausryhmän vuosien 2019-2020 teemojen koordinaattorit:
Tulevaisuuden tuottajat: Juho Lapatto, ProAgria

Älykkäät kylät: Sami Tantarimäki, Turun yliopisto

Verkostojen puheenjohtajat:
Meri- ja kalatalousverkosto: Heta Ratasvuori, maa- ja metsätalousministeriö

Ohjausryhmän vuosien 2017–2018 teemojen koordinaattorit:
Maaseudun hyvinvointi: Jalmari Heikkonen, Työterveyslaitos

  1. Tulevaisuuden maaseutuyrittäminen: Marko Mäki-Hakola, MTK


Esittelijä: Teemu Hauhia, Ruokavirasto, Maaseutuverkostopalvelut
Sihteeri: Ruokavirasto, Maaseutuverkostopalvelut

Maaseutuverkoston ohjausryhmän asettamispäätös 22.11.2016

Ohjausryhmän kokousten pöytäkirjat

Ohjausryhmän kokouspöytäkirja (pdf) 17.9.2021

Ohjausryhmän kokouspöytäkirja (pdf) 23.4.2021

Ohjausryhmän kokouspöytäkirja 18.12.2020

Ohjausryhmän kokouspöytäkirja 11.11.2020

Ohjausryhmän kokouspöytäkirja 11.9.2020

Ohjausryhmän kokouspöytäkirja 2.6.2020

Ohjausryhmän kokouspöytäkirja 13.2.2020

Kokous 20.12.2019

Kokous 11.10.2019

Kokous 14.5.2019

Kokous 11.2.2019

Kokous 17.12.2018

Kokous 27.9.2018

Kokous 29.5.2018

Kokous 16.02.2018

Kokous 14.12.2017

Kokous 21.9.2017

Kokous 24.5.2017

Kokous 9.3.2017

Kokous 13.12.2016

Kokous 29.9.2016

Kokous 9.-10.5.2016

Kokous 7.3.2016

Kokous 17.12.2015

Kokous 18.9.2015

Kokous 5.6.2015

Kokous 4.5.2015

Kokous 25.-26.3.2015

Kokous 11.-12.2.2015

Muokkauspäivämäärä: 15.10.2021