Luonnos Suomen CAP-suunnitelmaksi

Huhti-toukokuussa 2021 tällä sivulla ollut versio oli alustava luonnos CAP-suunnitelmasta. Se oli tarkoitettu CAP-valmistelun työryhmille. Tämä versio on nyt poistettu.

17.6.2021 järjestetään tilaisuus CAP-suunnitelman valmistelusta ja julkaistaan CAP-suunnitelman luonnos.

Sisällys

1. Strategia ja interventiologiikka

2. Tarveanalyysit

2.0. Läpileikkaava tavoite osaamisen, innovaatioiden ja digitalisaation edistämiseksi

2.1. Erityistavoite 1: Tuki riittävien maataloustulojen ja maatilojen selviytymiskyvyn varmistamiseksi koko EU:n alueella, jotta saataisiin parannettua elintarviketurvaa

2.2. Erityistavoite 2: Markkinasuuntautuneisuuden vahvistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen kohdentaen erityisesti huomiota tutkimukseen, teknologiaan ja digitalisaatioon

2.3. Erityistavoite 3: Viljelijän aseman parantaminen arvoketjussa

2.4. Erityistavoite 4: Vaikuttaminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, ja myös kestävä energia

2.5. Erityistavoite 5: Kestävän kehityksen edistäminen ja luonnonvarojen (kuten vedet, maaperä ja ilma) tehokas hoito

2.6. Erityistavoite 6: Edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja ekosysteemipalveluja sekä säilytetään elinympäristöjä ja maisemia

2.7. Erityistavoite 7: Nuorten viljelijöiden houkuttelu sekä liiketoiminnan helpottaminen maaseutualueilla

2.8. Erityistavoite 8: Työllisyyden, kasvun, sukupuolten välisen tasa-arvon, sosiaalisen osallisuuden ja paikallisen kehittämisen edistäminen maaseutualueilla, sisältää biotalouden ja kestävän metsätalouden

2.9. Erityistavoite 9: Parannetaan tapaa, jolla EU:n maatalous vastaa ruokaa ja terveyttä koskeviin uusiin yhteiskunnan vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, ravitseva ja kestävällä tavalla tuotettu ruoka, ruokahävikki sekä eläinten hyvinvointi

3. Katsaus riskienhallintaan, ympäristö- ja ilmastokokonaisuuteen ja sektoritoimiin

3.1. Katsaus toimenpiteisiin, jotka varmistavat riskienhallinnan johdonmukaisen ja integroidun lähestymistavan

3.2. Katsaus ympäristö- ja ilmastoarkkitehtuuriin

3.3. Katsaus sektoritoimiin

4. Usealle toimenpiteelle yhteiset asiat

4.1. Määritelmät ja vähimmäisvaatimukset

4.2. Ehdollisuus

4.3. Tekninen apu, kansallinen maaseutuverkosto ja koordinaatio

5. Toimenpiteiden kuvaukset

5.1. Maataloustukirahasto

5.1.1. Perustulotuki

5.1.2. Nuorten viljelijöiden täydentävä tulotuki

5.1.3 Ekojärjestelmä

5.1.4. Sektoritoimet

5.1.5. Tuotantosidonnainen tulotuki

5.2. Maaseuturahasto

5.2.1. Hoitositoumukset

5.2.1.1. Ympäristökorvaukset

5.2.1.2. Luonnonmukaisen tuotannon korvaukset

5.2.1.3. Eläinten hyvinvointi

5.2.2. Luonnonhaittakorvaukset

5.2.3. Investoinnit

5.2.3.1. Maatalousinvestoinnit

5.2.3.2. Yritysinvestoinnit

5.2.3.3. Laajakaistainvestoinnit

5.2.3.4. Ei-tuotannolliset investoinnit

5.2.3.5. Yleishyödylliset investoinnit

5.2.4. Nuoren viljelijän aloitustuet / Yritysten aloittaminen

5.2.4.1. Nuoren viljelijän aloitustuet

5.2.4.2. Yritysten käynnistäminen maaseudulla

5.2.5. Yhteistyö

5.2.5.1. Maaseudun innovaatioryhmät / EIP

5.2.5.2. Leader

5.2.5.3. Yhteistyöhankkeet

5.2.6. Tietämyksenvaihto ja tiedottaminen

5.2.6.1. Koulutus

5.2.6.2. Tiedonvälitys

5.2.6.3. Neuvontapalvelut

5.3. Ahvenmaan maaseuturahaston toimenpiteet - ei tässä luonnoksessa

6. Tavoitteet ja rahoitussuunnitelma

7. Hallinto- ja valvontakuvaukset

8. AKIS-organisointi ja digitalisaatio

Liitteet

I Ennakkoarviointi + strateginen ympäristöarviointi

III Kumppanien osallistaminenMuokkauspäivämäärä: 22.6.2021