Alueelliset suunnitelmat

Alueelliset suunnitelmat ja rahoittajat

Maaseutuohjelman rahoituspäätökset tehdään aina lähellä asiakasta. Lähtökohtana ovat alueiden omat tarpeet ja vahvuudet.

ELY-keskukset rahoittavat maatilojen ja muiden yritysten investointeja, ympäristön kunnostukseen liittyviä investointeja ja alueensa kehittämishankkeita.

ELY-keskusten johdolla alueet ovat laatineet alueelliset maaseudun kehittämisstrategiat ja -suunnitelmat, joissa on määritelty kunkin alueen kehittämisen painopisteet. ELY-keskukset myöntävät ohjelman tukia oman suunnitelmansa pohjalta. Näin kullakin alueella on hieman omanlaisensa painotus tukien myöntämisessä.

Tutustu oman alueesi maaseudun kehittämissuunnitelmaan (suunnitelmat ELY-keskuksittain).

Leader-ryhmät myöntävät rahoitusta erilaisiin viihtyisyyttä ja palveluja parantaviin hankkeisiin ja yritysten investointeihin.

Suomessa on 54 Leader-ryhmää, joista jokaisen toiminta-alueella on muutama kunta. Ryhmät jakavat ohjelman tukia paikallisiin tarpeisiin perustuen. Leader-työ nojaa paikallisiin kehittämisstrategioihin, joiden tekemisessä ovat olleet mukana erilaiset maaseudun toimijat: asukkaat, yrittäjät ja järjestöt.

Tutustu tarkemmin Leader-ryhmiin ja oman alueesi kehittämisstrategiaan.

Kunnista (yhteistoiminta-alueelta) haetaan maaseutuohjelmaan sisältyvän ympäristökorvauksen sitoumukset, luonnonhaittakorvaukset sekä eläinten hyvinvointikorvaukset.

Muokkauspäivämäärä: 6.7.2021