Leader-toimintatavan kehittäminen

Leader-toimintatavan kehittäminen

Yhteiskunnan muuttuessa, uusien maakuntien syntyessä ja muutenkin elämänmenon pyörteissä, myös Leader-toimintatavan on pysyttävä ajan hengessä. Tällä hetkellä siihen pyritään vastaamaan erityisesti Leader2030-tulevaisuustyön kautta.

Leader2030-tulevaisuustyön tavoitteena on, paitsi kehittää toimintatapaa vastaamaan ajan haasteisiin, myös vaikuttaa vuonna 2021 alkavaan uuteen EU:n rahoituskauteen.

Leader2030-työ käynnistettiin vuonna 2016, kun Leader täytti Suomessa 20 vuotta. Valtakunnallinen tulevaisuustyön polkaistiin vauhtiin maa- ja metsätalousministeriön ja maaseutuverkostopalveluiden johdolla. Moni Leader-ryhmä on käynnistänyt tulevaisuustyön myös omalla alueellaan.

Leaderin visio, missio ja palvelulupaus uusille maakunnille ja kunnille

 

Marraskuussa 2016 Leader-toimijat muotoilivat yhteisen vision ja mission. Tammikuussa 2017 vuorossa oli palvelulupaus uusille maakunnille ja kunnille. Näitä kehitetään prosessin edetessä.

Visio: Olemme paikallisyhteisöjen elinvoiman kasvattaja, rajoja ylittävä rohkea uudistaja.

Missio: Kokoamme yhteen ihmisten ja yhteisöjen voimavarat ja ideat paikallisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toimimme alustana, jossa muutetaan ideoiden kipinät toiminnan voimaksi. Toteutamme yhdessä rakennettua strategiaa kestävästi ja pitkäjänteisesti.

Palvelulupaus:  Leader on osallistamisen ja elinvoiman asiantuntija ja kokeilualusta. Leader ryhmät tarjoavat joustavaa ja ketterää kehittämistoimintaa, kattavia verkostoja yli rajojen, kumppanuutta ja palveluja.


 Tulevaisuustyön prosessi ja aineistot


Leader-ryhmät ja aluehallintouudistus -työpaja tammikuussa 2017


     - Työpajassa työstettiin Leaderin palvelulupausta uusille maakunnille ja kunnille. Työpajan esitykset:


     - Keskustelu Trello-alustalla

Leader-työn ajankohtaispäivät marraskuussa 2016


     - Ajankohtaispäivillä tuotettiin Leaderin missio ja visio (yllä).

     - Keskustelu Trello-alustalla

Toinen tulevaisuusleiri marraskuussa 2016

    - Leirillä työstettiin Leaderin kulmakiviä ja luonnosteltiin missiota ja visiota.


 Keskustelu Leaderin tulevaisuudesta 20-vuotisjuhlassa syyskuussa 2016

    -    Leader on pop up -osallistumista ja vankkaa kehittämistaitoa -juttu maaseutu.fissä
    -    History and future of LEADER method and CLLD and how Finland is positioned in this field from the European perspective. Puhe, Karolina Jasinska-Mühleck, Euroopan Komissio.

 Leader-toiminnan kulmakivet       - Keskustelu kulmakivistä Viima-verkkoalustalla syksyllä 2016
       - Heli Wallsin ja Heikki Konsalan esitys kulmakivistä Leader-työn ajankohtaispäivillä 22.11.2016 (6:20 min)

Ensimmäinen tulevaisuusleiri kesäkuussa 2016


    - Infograafi leirin tuloksista
    - Infograafi leirin tuloksista englanniksi
    - Yhteenveto leirin tuloksista
    - Leiriä valmistava webinaari kesäkuussa 2016: Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Jari Kaivo-Ojan luento tulevaisuussignaaleista. Webinaarin tallenne ja webinaarin chat.

Leader-ryhmien laatutyö


Suomessa on 54 erikokoista ja -näköistä Leader-ryhmää. Rahoituskaudella 2007–2013 alkaneen Leader-laatutyön tarkoituksena oli keskittyä hiomaan timanttia: vahvistaa sekä ryhmien hallitusten sitoutumista ja ryhmien roolia vahvoina paikallisen kehittämisen asiantuntijoina kuin myös selkeyttää rajapintaa ELY-keskuksiin. Laatutyö tarjosi ryhmille myös mahdollisuuden vertaisoppimiseen ja toistensa sparraamiseen.

Leader-laatutyön organisoijina toimivat verkostopalvelut, maa- ja metsätalousministeriö ja Maaseutuvirasto. Laatutyön on tarkoitus jatkua myös tällä ohjelmakaudella.

Lisätietoja Leader2030-tulevaisuustyöstä ja Leader-laatutyöstä:
Laura Jänis, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 02951 62090, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Juha-Matti Markkola, Maaseutuverkosto, puh. 040 559 9412, etunimi.sukunimi@maaseutu.fi