Arviointi

Riippumattomat tutkijat arvioivat suunnitelmallisesti ja kattavasti maaseutuohjelmaa. Tarkastelussa käytetään sovittuja seurantaindikaattoreita ja tilastotietoa. Lisäksi teetetään selvityksiä ja tutkimuksia. Vuonna 2017 arvioitiin ohjelman tuloksellisuus ja vuonna 2019 tuloksellisuus ja vaikuttavuus. Ohjelman loputtua tehdään jälkiarviointi.

Arvioinnit

(tilanne 30.3.2022)

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää arviointeja ohjelman eri osa-alueista. Alla on lueteltu ajankohtaisia arviointeja listattuna maaseutuohjelman tavoitteiden mukaan.

Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät

Selvitys neuvontatoimenpiteen toteutuksesta, tuloksista ja alustavista vaikutuksista. Valmis. MDI ja Avaintaito.

Arviointi koulutus- ja yhteistyötoimenpiteiden tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä innovoinnin edistymisestä maaseutuohjelmassa. MAINIO. Valmis. Itä-Suomen yliopisto Spatia, MDI ja TK-Eval.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillintä tehostuvat / Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat

Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat
Selvitys maaseudun kehittämisohjelmien työllisyysvaikutuksista ja aluetaloudellisista vaikutuksista. Vuodet 2007-2013.Valmis. Luke ja Levón-instituutti.

Selvitys maaseudun kehittämisohjelman työllisyysvaikutuksista ja aluetaloudellisista vaikutuksista. Vuodet 2014-2020. Valmis. Luke.

Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu / Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia
Selvitys tuloksista ja vaikutuksista maatalousalan kilpailukykyyn. Valmis. PTT ja MDI.

Hallinnollinen tehokkuus, Leader-toimintatapa ja tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus

Maaseutuohjelman 2014-2020 valintakriteereiden arviointi. Valmis. LuonnonvarakeskusValtakunnallisten hankkeiden vaikuttavuuden arviointi. Valmis. MDI ja TK-Eval.

Leader-periaatteiden ja hallintomallin arviointi. Valmis. MDI ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Maaseutuverkosto
Maaseutuverkoston tuloksista ja alustavista vaikutuksista. Valmis. Ramboll Consulting Oy.

Maaseutuohjelman viestintä. Valmis. Kaskas Media.

***

Näin maaseutuohjelmaa arvioidaan

Arvioinnin toteutussuunnitelma [päivitetty 1/2018]

MMM on teettänyt Luonnonvarakeskuksella selvityksen taustamateriaaliksi tukemaan maaseutuohjelman arviointia. Selvitys on luettavissa täältä.

Käynnissä olevien tarjouskilpailujen hankinta-asiakirjat löytyvät MMM.fi-sivustolta.

Ohjeet arviointien tekijöille raportointia varten.

Tietojärjestelmien hyödyntäminen maaseutuohjelman arvioinnissa. Työpaja 13.2.2018.

Maaseutuohjelman arvioinnin ja vaikuttavuuden ohjausryhmän työskentely Hanke-ikkunassa

***

Maaseutuohjelman kausi 2007-2013

Etsitkö tietoa kauden 2007-2013 arvioinneista? Tutustu aikaisempiin ohjelmakausiin.

Muihin maaseutuohjelmaa koskeviin selvityksiin voit tutustua täällä.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Eero Pehkonen, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Muokkauspäivämäärä: 30.3.2022

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.