Matkailualan yrittajat kalamania1

Matkailualan yrittäjät yhdistivät voimansa: "Nyt voimme tarjota elämyskokonaisuuksia"

Viisi aktiivista yrittäjää yhdisti voimansa tavoitteenaan nostaa Pieksämäen matkailu maailmankartalle. Yritysryhmähankkeessa yrittäjät saivat asiantuntija-apua uusien asiakasryhmien tunnistamiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Yrittäjät huomasivat, että heidän tarjoamansa palvelut täydentävät toisiaan ja yritysten sijainti on matkailijoita ajatellen ihanteellinen: yritykset sijaitsevat pääteiden varsilla lähellä toisiaan. Sijainti mahdollistaa yhteisten tuotteiden kehittämisen ja yhteismarkkinoinnin paitsi verkossa, myös teiden varsilla. – Yrityksen kehittäminen yritysryhmänä on edullisempaa kuin mitä yksin pystyisi tekemään. Yhteistyötä rakentamalla saadaan kaikille toimijoille hyötyä, yritysyhteistyössä mukana oleva yrittäjä Kimmo Peltonen pohtii. – Tässä on hyvä ryhmä ja meidän liiketoiminnat tukevat toisiaan, hän jatkaa.

Toiveissa yhteiset tuotteet

Pieksämäen matkailun yritysryhmässä on mukana Anola Ravintola, Anolan golf-kenttää hoitava Penado Oy, kalastusmatkailuretkiä järjestävä Kalamania Oy, Haapakosken vanha ruukkimiljöö ja Siikamäen suoramyyntiosuuskunnan Suoramyyntihalli. Esimerkkinä yhteistyöstä Anola Ravintolan yrittäjä Peltonen mainitsee Anolassa järjestetyn kalapäivän, jossa Kalamania Oy esitteli omia tuotteitaan. Peltosen toiveissa on kehittää yritysryhmän yhteisiä tuotteita sekä saada näkyvyyttä markkinoinnilla.

Golf-kenttäyrittäjä Pentti Vauhkosen tavoitteena hankkeessa on kentän hoidon sekä toiminnan ja markkinoinnin kehittäminen. Hän pitää yritysryhmähankkeen hyötyinä vertaistukea. Jotain uuttakin on löytynyt. – Hankkeen myötä on markkinoitu Anolan golf-kenttää Pieksämäen ulkopuolisillekin pelaajille. Kulttuuri on muuttunut ja pelaajat kiertelevät ja tutustuvat uusiin kenttiin kesäaikana aikaisempaa enemmän. Hoidettu ja hyväkuntoinen kenttä houkuttelee pelaajia myös paikkakunnan ulkopuolelta, Vauhkonen kertoo.

Kyläläisten oman aktiivisuuden myötä aikoinaan perustettu Siikamäen suoramyyntiosuuskunnan Suoramyyntihalli myy lähes kaikkea elintarvikkeista moottorisahoihin ja toimii samalla kylän epävirallisena palvelupisteenä.

– Henkilökunnalla on hyvä paikallistuntemus ja he osaavat kertoa asiakkailleen, mistä löytää kylän palveluntuottajat, kertoo Peter Hartwig, osuuskunnan puuhamies ja Pieksämäen kyläyhdistysaktiivi. Yritysryhmähankkeen puitteissa osuuskunnan tavoitteena on kasvattaa turisti- sekä matkailupalvelujen liikevaihtoa.

Kylän palveluiden sydän on auki liki vuoden jokaisen päivänä, Suoramyyntihalli on kiinni vain joulu- ja juhannuspäivänä. Osuuskunta tekee yhteistyötä myös eri seurojen ja yhdistysten kanssa. Hallilla myydään mm. kalastuslupia sekä kyläyhdistyksen kirjoja.

Verkkomainonnalla uusia asiakkaita

Kalamania Oy järjestää kalastusmatkailuretkiä sekä kesäisin että talvisin. Kalamanian retki sisältää aina oppaan palvelut, monipuolisen neuvonnan sekä polttoaineet. Pääkuvassa on Ukko Kumpulainen, yksi Kalamanian moninkertaisista asiakkaista.

Yritysryhmähankkeessa Kalamania on kehittänyt verkkomainontaa. Valmistumassa on avainsanatutkimus, jossa selvitetään, millä hakusanoilla netissä haetaan kalastusmatkailua Suomessa. Tavoitteena on parantaa näkyvyyttä hakukoneissa, sekä Venäjällä käytettävässä Yandexissa että Googlessa.
Tutkimuksen mukaisia hakusanoja käytetään nettisivuilla, ja toiveissa on, että tulokset näkyvät jo piankin. Yrittäjä Janne Parviaisen tavoitteena on löytää uusia potentiaalisia asiakasryhmiä ulkomailta, mistä suurin osa yrityksen asiakkaista tälläkin hetkellä tulee. Tarkoituksena on myös päivittää yrityksen kalustoa vastaamaan paremmin asiakkaiden toiveita.

Verkkosivut kuntoon

Haapakosken vanhassa ruukkimiljöössä Vakkolan voima Oy tuottaa vesivoimalla puhdasta vihreää energiaa. Vakkolan voiman yritysryhmähankkeen toimet liittyvät vuonna 1842 perustettuun Haapakosken järvimalmiruukkiin ja matkailutuotteiden kehittämiseen ruukkimiljöön ympärille. Ruukkiin ja sen historiaan on tutustunut kuluneena kesänä jo useita matkailijaryhmiä. Yrittäjä Jari Väänänen uskoo savolaisen maaseudun tarjoavan sellaista rauhaa, mitä kaupungeista ei löydy.
– Hanke on mahdollistanut meille www-sivujen teettämisen sekä sivujen kääntämisen englanniksi. Toive nettisivuista tuli venäläisiltä matkailijoilta, Väänänen kertoo.
– Ryhmässä on mukava tehdä ja kuunnella toisia yrittäjiä. Matkailun kehittäminen on kovaa homma ja kaikki apu, mitä siihen voi saada, on tarpeen, tuumii Väänänen.

Ruukkialue käsittää noin 14 hehtaarin tontin sekä parikymmentä vanhaa rakennusta. Museovirasto on määritellyt ruukkialueen valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Projekti ilman päällikköä

Pieksämäen yritysryhmähankkeen yrittäjät ovat olleet aktiivisia ja he ovat alusta asti tienneet miten haluavat yrityksiään kehittää. Hanke on yrittäjävetoinen, sillä Pieksämäen yritysryhmähankkeella ei ole lainkaan projektipäällikköä.

Hanketta hallinnoi Pieksämäkeläiset ry., jonka kyläasiamies sekä kyläyhdistyksen vapaaehtoiset työntekijät hoitavat hankkeeseen liittyviä juoksevia asioita. Hankkeen yhteisiin kustannuksiin yritykset osallistuvat yhtä suurilla osuuksilla. Yrityskohtaisiin toimiin jokaisella yrityksellä on oma budjettinsa ja yritykset hoitavat omien tavoitteidensa pohjalta asioita itse eteenpäin. Yritykset voivat ostaa hankkeen puitteissa ostopalveluna mm. talousneuvontaa tai mainostoimistojen palvelua. Kyläyhdistys kilpailuttaa palvelut. Näin palvelut voidaan räätälöidä kullekin yritykselle sopiviksi ja käytettävissä on yrityksen tarpeisiin nähden sopivin ja paras mahdollinen asiantuntemus.

Muokkauspäivämäärä: 17.2.2020