Kierratyslannoitteet naudat laitumella

Tulevaisuuden kierrätyslannoitteista uutta yrittäjyyttä

Kierrätyslannoitteiden valmistuksessa voi piillä mahdollisuuksia uudelle yrittäjyydelle. Esimerkiksi tilojen yhteisistä biokaasulaitoksista viljelijät saattavat saada sivuelinkeinoja, kun tekniikka, tuotteet ja markkinat kehittyvät.

Karjanlanta on erinomaista ainetta energiantuotantoa varten. Kun eläinten lannasta tuotetaan biokaasua, syntyy samassa prosessissa kierrätyslannoitteeksi soveltuvaa raaka-ainetta. Raaka-aine ei kuitenkaan välttämättä sellaisenaan ole parhaimmillaan viljelijän käyttöön vaan vaatisi jatkojalostusta. Tutkijat, viljelijät ja biokaasun tuottajat ovatkin nyt yhdistäneet voimansa, jotta maatalouden käyttöön saataisiin entistä parempia kierrätyslannoitteita.

Hankkeen loppuraportti:

Koko versio
Tiivistetty versio

Viljelijöiden tarpeet lähtökohtana

Kolmivuotisen, Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman hankkeen lähtökohtana ovat viljelijöiden tarpeet. Viljelijät pääsevät kertomaan kierrätyslannoitteisiin liittyvät toiveensa haastatteluissa ja kyselytutkimuksissa. Yhdessä tutkijoiden kanssa viljelijät testaavat kierrätyslannoitteiden vaikutusta satoon viljoilla, nurmella ja kasvihuonekurkulla ja vertaavat tuloksia muihin lannoitteisiin. Kierrätyslannoitteiden käyttöön laaditaan entistä parempaa ohjeistusta. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan teknologioita, joilla kierrätyslannoitteita on tehokkainta tuottaa.

Olennaista on selvittää kierrätyslannoitteen vaikutuksia ympäristöön ja tilan talouteen. Kierrätyslannoitteita käyttämällä lannan ja maatalouden sivutuotteiden ravinteet saadaan hyötykäyttöön. Jotta kierrätyslannoitteiden käyttö saadaan kasvuun, tulee niiden parantaa osaltaan maatilan kannattavuutta.

Verkostoituminen on tärkeä osa hanketta

Suomen ympäristökeskuksen lisäksi kierrätyslannoitehankkeessa ovat mukana Luonnonvarakeskus, Karelia-ammattikorkeakoulu, orgaanisten jätteiden käsittelyyn erikoistunut BioKymppi Oy sekä Luukkaisen Puutarha Oy ja maatila Koivikon Kartano Oy. Hanke on saanut rahoituksen maaseudun innovaatioryhmänä ja sen tulokset on tarkoitus saattaa laajasti viljelijöiden tietoon.

– Verkostoituminen alan toimijoiden kesken on olennainen osa tätä hanketta, kertoo tutkija Johanna Niemistö Suomen ympäristökeskuksesta. – Järjestämme seminaareja ja tutustumiskäyntejä ja verkostoidumme myös sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoja hankkeesta: tutkija Heidi Rintamäki, Suomen ympäristökeskus, heidi.rintamaki (at) ymparisto.fi
Hankkeen kotisivut: https://www.syke.fi/fi-FI/Biokaasulaitoksesta_ravinteita_energiaa_ja_elinkeinotoimintaa_maaseudulle_BioRaEE

Muokkauspäivämäärä: 25.6.2020

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.