Kuvaanautaa

Lämpökuvaus apuna nautojen hyvinvoinnin tarkkailussa

Kuvaa Nautaa-hanke selvittää lämpökamerakuvauksen mahdollisuuksia nautojen terveyden seurannan apuvälineenä. Hankkeen kokemusten pohjalta luodaan ohjeistus nautojen lämpökamerakuvaamiseen ja kuvien tulkintaan. Karjakokojen kasvaessa tuotantoeläinten hyvinvoinnin seuraamisen tehokkaat työkalut ovat arvokkaita.

Tammikuussa 2018 alkaneessa Kuvaa Nautaa (KuNa, Lämpökuvaus nautojen hoidon tukena) -hankkeessa selvitetään lämpökamerakuvauksen mahdollisuuksia nautojen terveyden seurannassa, ja kehitetään ohjeistusta tiloilla tapahtuvaan kuvaamiseen ja tulosten tulkintaan. - Kolmivuotisessa hankkeessa luodaan työkalu, jolla nautatilallinen voi mahdollisesti havaita eläimen pintalämpötilaan vaikuttavia ongelmia, kuten sorkkasairauksia ja utaretulehduksia, kertoo hankkeen projektipäällikkö Salla Ruuska.

- Idea hankkeeseen saatiin innovatiiviselta maidontuottajalta, joka kokeili vuokraamansa lämpökameran käyttöä navetassa, selvittää Ruuska. Kokeilu johti pohdintaan siitä, voisiko lämpökameraa käyttää laajemminkin navetassa. Lämpökamerakuvaus saattaakin tarjota erinomaisen työkalun nautojen terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan: terveysongelmien toteaminen varhaisessa vaiheessa takaa nopean hoidon ja vähentää kustannuksia. - Tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan kaivataan toimivia apuvälineitä, erityisesti karjakokojen kasvaessa, kertoo Ruuska. – Hankkeen tuloksista hyötyvät useat nautojen kanssa työskentelevät tahot: niin nautatilalliset, mutta myös eläinlääkärit ja sorkkahoitajat. Lämpökamerakuvaamiseen, ja erityisesti kuvien tulkintaan, kaivataan kuitenkin selkeitä ohjeita.

Hankkeen keskiössä ovat kuusi nautatilaa, joilla testataan kameroiden mahdollisuuksia ja niiden käyttöön kehitettyjä ohjeistuksia käytännössä. Tilojen lisäksi mukana on Savonia-ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus Luke, sekä monen alan osaajia, kuten tutkijoita, eläinlääkäreitä ja insinöörejä. Lämpökamerakuvaukset alkavat Luken tutkimusnavetoissa syksyllä 2018. Samalla laaditaan ohjeet kuvauksesta ja kuvien tulkinnasta mukana oleville kuudelle nautatilalle testattavaksi. Yrittäjiltä saadun palautteen perusteella ohjeistuksia kehitetään edelleen.

Mukana olevat tilat ovat testauksen ja jatkokehittämisen lisäksi aktiivisesti mukana tiedon levittämisessä, ja kertovat kuvausten mahdollisuuksista eteenpäin. Hankkeen tuloksista kehitetään e-materiaaleja, jotka julkaistaan hankkeen sivuilla. Hankkeen etenemistä voi seurata myös Facebookissa.

Hanke on yksi vuonna 2017 valituista maatalouden innovaatioryhmistä (EIP). Lue lisää tästä.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Salla Ruuska, Savonia-ammattikorkeakoulu: etunimi.sukunimi (at) savonia.fi
Hankkeen kotisivut: https://kuna.savonia.fi/

Muokkauspäivämäärä: 17.2.2020
Teksti: Maria McPartlin