Energiafiksuvilja2

Innovaatiolla laadukasta viljaa vähällä energialla

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, Sippolan tilan Vähänkyrön kuivurissa kuivataan pian viljaa bioenergialla ja tavanomaista vähemmällä energiamäärällä. Kaiken lisäksi kuivattu vilja on laadukkaampaa ja viljelijältä menee vähemmän aikaa kuivatuksen hoitamiseen. Miten tämä on mahdollista?

Veljekset Juha ja Jussi Sippola olivat suunnitelleen uuden viljakuivurin rakentamista jo pidemmän aikaa. Haussa oli uuden sukupolven kuivuri, jonka toimittajaksi lopulta löytyi Antti-teollisuus. Veljesten maatilayhtymä lähti kehittämään halutunlaista prototyyppiä yhdessä kuivurivalmistajan kanssa. Haettaessa rahoitusta investoinnille paljastui, että rakentamiseen voisi olla saatavilla myös maaseudun innovaatiorahoitusta ja hanke tuli valituksi EU:n maaseuturahaston innovaatioryhmäksi.

Kuivurityömaalla ovat kaivutyöt käynnissä, mutta Juha Sippola ehtii kuorman vastaanottamisen yhteydessä valottamaan, mistä oikein on kysymys. – Olemme rakentamassa nykyaikaista automatisoitua kuivuria, johon asennetaan uudenlainen kosteudenmittauslaitteisto. Tuloksena olisi tasalaatuisempaa viljaa, jonka kuivattamiseen kuluu vähemmän energiaa ja viljelijän aikaa, Sippola summaa.

Uusi kuivuri on ilmastofiksu ja säästää viljelijän kallista aikaa

Nykyiset mittausmenetelmät ovat epätarkkoja ja sen vuoksi viljaa kuivataan yleensä varmuuden vuoksi vähän pidempään kuin olisi tarpeen. Viljelijä ei voi täysin luottaa kuivurin automatiikkaan, joka vaihtaa kuivan viljaerän toiseen. Ulkopuoliset tekijät kuten ilmankosteus vaikuttavat paljon lopputulokseen. – Automatiikasta ei ole paljon hyötyä, jos kuitenkin joutuu käymään paikan päällä mittaamassa todellisen tilanteen, Sippola selventää. Nyt rakennettava entistä tarkempi mittalaitteisto tallentaa tiedot pilvipalveluun, ja viljelijä voi seurata tilannetta etänä tietokoneelta.

Energiafiksuus näkyy veljesten toiminnassa muutenkin. Tilalla on oma hakekeskus, ja kuivuri tulee saamaan käyttövoimansa bioenergiana. Kaikki voittavat, kun luonnon huomioimisella saavutetaan myös taloudellisia ja inhimillisiä säästöjä, Sippola toteaa.


Sippolan veljekset ovat edustava esimerkki kehityshakuisista yrittäjistä, jotka haluavat viedä elinkeinoaan eteenpäin. – Kai se tulee vähän verenperintönä, Juha Sippola hymähtää. Veljeksistä molemmat ovat Tampereen teknillisestä yliopistosta valmistuneita diplomi-insinöörejä. He ovat opiskelleet muun muassa tuotantotaloutta, koneensuunnittelua sekä mittaus- ja sähkötekniikkaa. Tämä tausta vaikutti siihen, että yhteistyökumppani oli kiinnostunut lähtemään mukaan kehittämiseen.

Jussi ja Juha Sippola työskentelevät molemmat tilan ulkopuolella, mitä Juha pitää tärkeänä:
– Olemme seuranneet teknologian kehittymistä muualla, joten tiedämme mikä on mahdollista. Uusien asioiden syntyminen on usein olemassa olevan yhdistämistä uudella lailla. Sippolan tilalla uudistusta testataan kahden vuoden ajan ja sen jälkeen tuote on kaupallistettavissa helposti, Sippola uskoo. Uudistuksesta voi saada kilpailukykyisen vientituotteen, ja Suomi voisi sen kautta viedä ilmastofiksua osaamista maailmalle, Sippola hahmottelee.

Lisätietoja: mtysippola (at) netikka.fi

Hankkeen loppuraportti
Hankkeen verkkosivut

Maaseutu.fi: Maaseudun innovaatioryhmät (EIP)

Muokkauspäivämäärä: 17.2.2020

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.