Alitalonhevoset 1000

Alitalon tilalla maatilaympäristö tuottaa hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä

Alitalon tilan pihassa tulijaa on ottamassa vastaan rauhallinen kaksikko, minihevonen Hilma ja islanninhevonen Herkir. Sisällä tallissa lampaat kurkistelevat, olisiko vierailijalla jotakin tarjottavaa. Käytävällä paukkuu naulapyssy, sillä entisessä siitossikalassa on käynnissä remontti. Keski-Pohjanmaalla, Kaustisen Virkkalan kylällä, sijaitsevia tiloja muutetaan Green Care -hoivamaatilan tarpeisiin sopiviksi.

Susanna Hakala-Virkkalan perustama Alitalon tila tulee tarjoamaan eläinavusteisia Green Care –palveluja, eli työ- ja päivätoimintaa erityisryhmille. Kohderyhmänä ovat esimerkiksi mielenterveyskuntoutujat, kehitysvammaiset ja ikääntyvät. Alitalon tila on lähiseudun ainoa Green Care –palveluja tarjoava maatila. Se on hyväksytty Soiten, eli Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän yksityiseksi palveluntuottajaksi.

Hakala-Virkkalalla on kymmenen vuoden kokemus työskentelystä mielenterveyskuntoutujien parissa. Ammatiltaan hän on sekä sairaanhoitaja että terveydenhoitaja, ja hänellä on lisäksi mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitajan koulutus. Päivätöistä kotiutuessa Hakala-Virkkalaa odotti päivittäin eläinlauma, johon kuuluu muun muassa hevosia, kissoja, koiria, kaneja ja lampaita.
- Jossain vaiheessa heräsi ajatus, voisiko rakkaan eläinharrastuksen ja hoitotyön yhdistää, hän kertoo.

Green Care on luontovoimaa

Hakala-Virkkala kertoo, että eläimet ovat olleet tärkeä osa hänen elämäänsä lapsuudesta saakka. Muutto maaseudulle mahdollisti niiden hoidon omassa pihapiirissä. Hän halusi antaa osaamisensa ja ammattitaitonsa ihmisille, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan sen mitä eläimillä ja maatilaympäristöllä on tarjota. Hakala-Virkkala suoritti ensin yrittäjän ammattitutkinnon ja Green Caren perusopinnot.
- Itse voimaannun maaseudun rauhasta, maatilaympäristöstä ja eläinten seurasta ja hoitamisesta. Siitäkin syystä uskon Green Careen, hän kertoo.

Hakala-Virkkala on vakuuttunut, että eläinavusteinen toiminta voi olla merkittävä vaikuttaja ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Green Care eli luontovoima tarkoittaa toimintaa, jossa luontoa käytetään tavoitteellisesti ja tietoisesti ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Alitalon tilalla on tavoitteena muodostaa ystävyyssuhteita yli erilaisten rajojen. Hakala-Virkkala haluaa luoda tilalle lämpimän yhteisön, jossa jokainen osallistuja voi tuntea olevansa merkitävässä roolissa. Hänen mukaansa yhteinen toiminta tutussa paikassa synnyttää tärkeän yhteisöllisyyden tunteen.
- Yhteisöllisyydestä löytyy uutta voimaa. Jokainen osallistuja on omalta osaltaan rakentamassa yhteisöllisyyttä, ja jokainen vaikuttaa sen lopputulokseen, hän kuvailee.

Alitalon tilan tarjoama eläinavusteinen työtoiminta tarjoaa asiakkaille yhteisöllisyyden lisäksi arjesta irrottautumista, mutta tuo samalla arkeen rutiinia ja rakennetta. Tilalle tultaessa jaetaan työtehtävät, ja täytetään eläinten perustarpeet.
- Pohjalla on ajatus, että eläimillä on samat perustarpeet kuin ihmisilläkin, kuten lämpö, ravinto ja turvallisuus.

Eläinten kautta tapahtuva peruselämäntaitojen opettelu mahdollistaa Hakala-Virkkalan mukaan asiakkaan oman pohdinnan heräämiseen.
- Saadessaan mahdollisuuden hoitaa toista, kynnys peilata näitä asioita omaan elämään pienenee. Painotamme asiakkaan tärkeää osallisuutta eläinten arjessa, hän kertoo.

Susanna Hakkala-Virkkala seurustelemassa tilan kanojen kanssa

Leader-ryhmältä tärkeä tuki

Keski-Pohjanmaalla toimiva Leader-ryhmä Pirityiset myönsi keväällä Alitalon tilalle investointituen, jonka avulla tilat muutetaan Creen Care -toimintaan sopiviksi. Töihin kuuluu maatilarakennuksen ja tontin kunnostaminen, sosiaalitilojen ja eläinsuojien rakentaminen, sekä piha-alueen kunnostaminen esteettömän ja helpon vuorovaikutuksen mahdollistavaksi ympäristöksi.
- Ensimmäiseksi tehtiin hevosille pihatto. Remonttia on tehtävänä sekä sisätiloissa että ulkona, jotta tilat saadaan valmiiksi kevätpuolella käynnistyvää toimintaa varten.

Ympäristöstä on tarkoitus luoda tiivis paketti, joka on asiakkaalle turvallinen ja helposti hahmotettavissa. Sisäpihasta tulee selvärajainen, ja hevosia lukuunottamatta kaikki eläimet voivat kulkea siellä vapaasti, mikäli se asiakkaille sopii.
- Ajatuksena on luoda tästä paikka, joka on ikäänkuin henkäys menneestä yhdistettynä nykyaikaan, hän kuvailee.

Oma perhe on ollut tiiviisti Hakala-Virkkalan projektissa mukana. Hän sai remonttiapua myös yllättävältä taholta, kun Pirityisten toimistolta kysyttiin olisiko tilalla lisäkäsille tarvetta. ESC-ohjelman kautta Leader-Pirityisille vapaaehtoistyötekijäksi saapunut saksalainen Pascal Sepp vietti viikon Alitalon tilalla auttamassa sisätilojen remontissa.
- Tekemistä riittää, mutta uskon että saamme tilat valmiiksi tammikuuhun mennessä. Toiminnan aloittamista helpottaa se, että suurin osa eläimistä oli valmiina, ja että minulla on pitkä kokemus niiden hoidosta.

Tilalta löytyy jo hevosia, lampaita, kanoja, kissoja ja koiria. Kanit ja ankat saapuvat, kunhan niille saadaan tehtyä sopivat tilat. Alitalon tila on poikkeuksellinen Green Care –tila siinä mielessä, että kaikki eläimet ovat kotieläimiä. Yleensä Green Care –toiminta painottuu tuotantotiloihin.
- Täällä meillä eläimet ovat vain tuottamassa iloa, Hakala-Virkkala hymyilee.

Vapaaehoistyöntekijä Pascal Sepp vietti viikon Alitalon tilalla

Uusilla palveluilla väriä ja elinvoimaa maaseudulle

Green Care on kohtuullisen uusi, mutta nouseva toimiala. Luontolähtöiset menetelmät laajenevat koko ajan sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kunnille Green Care tuo uusia palveluja ja pienyrittäjiä. Maaseudun elinvoima perustuu paitsi resursseihin, myös hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen, sosiaaliseen pääomaan, toimintakykyyn ja uudistumiseen. Pienikin kunta voi olla elinvoimainen.

Elinvoiman ytimessä ovat usein nimenomaan pienet yritykset, tutut palvelutarjoajat, osaaminen, joustavuus ja yhteisöllisyys.
- Meidän kunnassamme ei ole ollenkaan tällaista toimintaa tarjoavia maatiloja. Tämä on asiakastyötä, jossa saan yhdistää ammattitaitoni tuomat mahdollisuudet, ja tarjota uusia palveluja alueella, Hakala-Virkkala kertoo.

Asiakkaita tulee esimerkiksi läheisestä toimintakeskuksesta. Kuntouttavan työtoiminnan lisäksi Alitalon tilalla tullaan jatkossa tarjoamaan myös eläinavusteista nepsy-valmennusta. Myös koululaisten aamukerho maatilaympäristössä käynnistyy ensi syksynä.
- Tulevaisuudessa tullaan mahdollisesti työskentelemään myös lastensuojelun, varhaiskasvatuksen ja ikääntyneiden parissa.

Green Care -toiminta sopii Hakala-Virkkan mukaan kaikille, jotka pitävät eläimistä tai eivät ainakaan liiaksi pelkää niitä. Eläimille kaikki ovat samanarvoisia.
- Ne eivät erottele ihmisiä erityispiirteiden tai ominaisuuksien mukaan, vaan hyväksyvät tasavertaisesti kaikki.

Eläinten kanssa työskennellessä ihminen saa itseluottamusta ja onnistumisen kokemuksia. Hakala-Virkkalan mukaan se myös edistää osallistumista ja sosiaalista kanssakäymistä.
- Monet ovat vain kotona. Mutta kun he uskaltavat tulla tänne, he uskaltavat mennä muuallekin yhteiskuntaan. Teen työtä, jolla on merkitystä, hän uskoo.

Muokkauspäivämäärä: 17.2.2020
Teksti: Anu Kauppila
Kuvat: Anu Kauppila