Paakuva

Nuorison ideat ja mahdollisuudet – yhdessä tekemällä kaikki hyötyvät

Leader -yhdistyksillä on tarjolla monenlaisia mahdollisuuksia nuorille. Haastattelimme Keskipiste-Leaderin Anu Suotulaa, joka kertoi Nuoriso Leader-toiminnasta yleisesti, sekä heidän yksikkönsä rahoitusmahdollisuuksista tarkemmin.

Kahdenlaista rahoitusta

Osa Leader -yhdistyksistä tarjoaa nuorille suunnattua kevyttä rahoitusta nuorten omiin pieniin projekteihin. Nämä rahoitukset ovat pieniä avustuksia, jotka auttavat nuoria käynnistämään vapaa-ajantoimintaa tai tapahtumia. Tavoitteena näillä rahoituksilla on, että nuoret hoitavat projektin itse ja tekevät yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Tällä tavalla toiminnasta voisi tulla pysyvää. Nuorten rooli näissä rahoituksissa on suuri. Näissä pienissä rahoituksissa nuoret toimivat yksilöinä ja hakevat rahoitusta vapaana ryhmänä tai yksittäisinä yrittäjinä.

Kaikilta Leader -yhdistyksiltä voi saada myös hankerahoitusta nuorten toiminnan käynnistämiseksi. Hankerahoituksessa euromäärät ovat suurempia ja nuoret tarvitsevat enemmän aikuisten apua hanketoiminnan tueksi. Näissä hankkeissa aikuisten rooli on siis suurempi ja nuoret ovat osatoteuttajina hankkeessa. Hakijana täytyy olla rekisteröitynyt yhdistys.

Tapaus Keskipiste -Leader

Vuodesta 2010 lähtien Keskipiste -Leaderin sekä Rieska Leaderin toiminta-alueiden nuorilla on ollut mahdollisuus saada rahoitusta omien ideoiden toteuttamiseen. Rahoituksen ideana on aktivoida nuoria toimimaan oman asuinalueensa viihtyvyyden ja kehittämisen edistämiseksi. Projekteissa olennaista on se, että tarve projektille tulee nuorilta itseltään, nuoret itse ovat aktiivisina toimijoina ja hyödynsaajat ovat nuoria.

Myöhemmin Keskipiste -Leader kehitti toimintaa niin, että nuoret otettiin mukaan myös päätöksentekoon. Vuonna 2015 syntyi Nuorisotyöryhmä, jonka tehtävänä on mm. käsitellä Nuoriso Leader -hakemukset ja antaa projektirahoituksiin päätösesitykset. Nuoret kokoontuvat neljä kertaa vuodessa, aina hakujakson päättyessä. Kokouksissa he keskustelevat hakemus kerrallaan toteutuuko Nuoriso Leader -ajatus, täyttääkö hakemus Nuoriso Leader –säännöt ja linjaukset, mikä on nuorten rooli projektissa, ja kuka mahdollisista hankinnoista hyötyy. Nuoret siis päättävät nuorille myönnettävistä rahoituksista.

Lisäksi sekä Keskipiste- että Rieska Leaderillä on Leader -hallituksessa nuorisojäsen, joten nuorten ääni huomioidaan myös suurempien hankkeiden päätöksissä. Tällä seudulla nuorilla on aika kattava mahdollisuus vaikuttaa oman asuinalueensa viihtyvyyteen ja heillä on mahdollisuus kehittää omaa kotiseutuaan. ”Nuorten ideoita ei torpata, niin kuin meillä päin sanotaan.” toteaa Anu. Tämä tarkoittaa sitä, ettei heidän ajatuksiaan ja ideoita lytätä vaan annetaan heille mahdollisuus toteuttaa ideat. Nuorisotyöryhmä varsinkin on sellainen, että sitä kautta nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa monenlaisiin asioihin ja monella tavalla.

Toisaalta Nuoriso Leader -rahoitus on kevyt tapa tutustua hankemaailmaan. Toivotaan, että nämä nuoret olisivat myöhemmin uskaliaampia käyttämään Leader -rahoitusta, kun heillä on siitä jo pieni kokemus. ”Usko omaan ideaasi! Kannattaa muistaa, että mitä ainutlaatuisempi idea on, sitä mielenkiintoisempi projekti.” kannustaa Anu.

nuoret

Nuoria rahoitusta saaneita yrittäjiä

Vinkkejä hakemukseen

Tietoa Nuoriso Leader -rahoituksesta löytää netistä sekä soittamalla Leader -toimistoon. Omalla paikkakunnalla toimivan Leader -yhdistyksen nettisivuilta löytyy tieto siitä, onko kyseisellä alueella mahdollista saada rahoitusta ja millaisiin juttuihin sitä voi saada. Sen jälkeen kannattaa pysähtyä miettimään omaa ideaa: mikä on tavoite ja kuinka siihen päästään. Kenen kanssa projekti tehdään, kuka projektista hyötyy ja millä tavalla. Kannattaa miettiä valmiiksi myös se, miten paljon olisi itse valmis projektissa tekemään. Toki täytyy myös miettiä kuinka projektin rahoitus saadaan kerättyä, paljonko rahaa on käytettävissä nyt ja millaisiin hankintoihin lisärahoitusta tarvitsee. Se myös kannattaa valmiiksi miettiä ja sopia, kuka vastaa projektihakemuksen kirjoittamisesta ja raportoinnista projektin päättymisen jälkeen. Jos kaikki ryhmän jäsenet ovat alle 18-vuotiaita, täytyy nuorten etsiä ryhmälle vastuuaikuinen, joka auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa. Nämä asiat kun selvittää, niin hakemuspohja onkin jo pitkällä.

Pohjois-Pohjanmaan viisi Leader -yhdistystä tarjoaa rahoitusta, ja he ovat luoneet omat Nuoriso Leader -nettisivut, josta löytyvät kaikkien näiden viiden yhdistyksen Nuoriso Leader –säännöt ja muutakin aiheeseen liittyvää tietoa. Jokainen yhdistys toimii omalla tavallaan, sen vuoksi myös jokaisella Nuoriso Leader -rahoituksella ovat omat linjauksensa ja erilaisia vivahteita säännöissä. Kannattaa siis aina lukea oman Leader-yhdistysen säännöt.

bändi

Rahoitusta voi saada vaikka bändille

Nuoriso –Leader-säännöt (Keskipiste Leader)

Rahoitusta saa 11–25 -vuotiaista koostuva nuorten ryhmä. Ryhmässä täytyy olla vähintään kolme nuorta. Jos hakija on nuori yrittäjä, hän voi hakea rahoitusta yksinkin. Lähtökohtaisesti yhdistykset eivät voi saada Nuoriso Leader -rahaa. Pääpointti on se, että nuorilta itseltään tulee tarve projektille, nuoret itse hakevat rahoituksen, toteuttavat sen ja raportoivat projektin. Taustalla voi olla yhdistys tukemassa, mutta yhdistys ei saa olla se, joka toteuttaa projektin ja näin ollen hyötyy hankinnoista. Rahoitusta voi hakea lähestulkoon mihin vain: harrastusvälineisiin, kahvion tarvikkeisiin, tapahtumiin tai yritystoiminnan käynnistämiseen.

Nuoriso Leader -rahoituksen avulla täytyy saada aikaiseksi nuorten keskuudessa toimintaa ja tekemistä. Ja mitä suurempaa määrää nuoria projekti hyödyttää, sitä parempi se on. Oli toiminta sitten uutta toimintaa, tai jo olemassa olevan kehittämistä, se on ok.

Hakemuksia käsitellessä nuorten aktiivisuutta projektissa tarkastellaan. Loistavaa on, jos nuoret tekevät yhteistyötä esimerkiksi kyläyhdistyksen kanssa, mutta se ei ole vaikuttava tekijä rahoituksen saamiseen. Samoin hyödynsaajia tarkastellaan. Jos taustalla on jokin yhdistys, oppilaitos tai muu organisaatio, tarkastellaan esimerkiksi sitä, missä hankintoja säilytetään. Samoin hakijoita tarkastellaan, ovatko he kaikki samasta perheestä tai ovatko he minkä ikäisiä.

Aikojen saatossa on kuitenkin muotoutunut linjauksia, jotka sulkevat tiettyjä asioita rahoituksen ulkopuolelle. Niitä ovat esimerkiksi jälleenmyyntituotteet, matkakustannukset, päivärahat, palkkiot, palkat, vakuutusmaksut ja vuokrat.

Hakemus lähetetään www.nuorisoleader.fi – sivuston kautta. Hakujaksoja vuodessa on neljä. Tämä siksi, koska Keskipisteellä nuoret tekevät päätösesitykset rahoituksiin ja näin Nuorisotyöryhmän jäsenet tietävät suurin piirtein milloin kokous on. Hakemuksen käsittelyn jälkeen hakemuksessa nimetylle nuorelle ja vastuuaikuiselle lähetetään rahoituspäätös, jonka jälkeen tuki maksetaan ilmoitetulle tilille. Projektin toteutumisen jälkeen hakijalla on kuukausi aikaa raportoida projekti Leader -toimistolle.

Projektin päätteeksi kirjoitetaan raportti, samaisella sivulla missä kirjoitettiin hakemuskin. Raportissa kerrotaan projektin sujumisesta, kokemuksista, menikö kaikki suunnitelmien mukaan, ja jos ei mennyt, kerrotaan mitä tapahtui ja miksi ja kuinka asia ratkesi. Lopuksi liitetään kuitit ja kuvat ja lähetetään hakemus.

Kaikki Leader -yhdistykset ovat mielellään mukana tukemassa nuorten toimintaa omilla toiminta-alueillaan, vähintäänkin tarjoamalla nuorille apua omien verkostoidensa kautta, jos rahoitusta eivät voi tarjota. Paras vinkki oman idean toteuttamiseksi on, että etsii omalla paikkakunnalla toimivan Leader -yhdistyksen, tutkii nettisivut ja soittaa heille. Leader -toimiston väki auttaa alueensa asukkaita, olivat he sitten nuoria tai vanhoja, rahoitukseen liittyvissä asioissa. ”Ja olemme kyllä mielellämme mukana muutenkin alueidemme tapahtumissa.” lisää Anu.

Muokkauspäivämäärä: 17.2.2020