Rewi kuva

Kiertotaloudesta pohjaa nuorille tulevaisuuden työelämään

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n ja Jyvässeudun 4H-yhdistyksen ReWi Visions -yhteistyöhankkeen tavoitteena on ollut innostaa nuoria tarkastelemaan yrittäjyyttä ja tulevaisuuden työelämää kiertotalouden näkökulmasta sekä rakentaa työkaluja nuorten parissa työskenteleville.

Hankkeen vetäjä, JAPA ry:n toiminnanjohtaja Anna Sarkkinen kertoo, että odotukset hankkeen onnistumiselle olivat korkealla, mutta ne jopa ylitettiin kirkkaasti.

”Onnistumista voidaan tietysti mitata monella tavalla, mutta ihan konkreettisena lopputuloksena mainittakoon huikeat 40 nuorten perustamaa kiertotalouteen nojaavaa 4H-yritystä. Olen myös ylpeä siitä, että hankkeeseen osallistuneet nuoret niin täällä Keski-Suomessa kuin yhteistyökoulussamme Walesissa ovat kertoneet oppineensa paljon niin itsestään kuin ympäröivästä maailmasta ja ymmärtäneensä, että myös heillä paljon mahdollisuuksia vaikuttaa muun muassa ympäristön tilaan,” hän sanoo.

Hankkeen lopputuloksena on valmistunut tulevaisuuden kiertotalousosaajien kanssa työskenteleville tarkoitettu ReWitellen-käsikirja ja nuorille inspiraatiota tarjoava videosarja. Käsikirjaa käännetään parhaillaan englanniksi ja sen käyttöönoton tueksi järjestetään webinaareja keväällä 2021.

”Nuoret ovat aidosti kiinnostuneita ja huolissaan esimerkiksi globaalista ilmastonmuutoshaasteesta, mutta heiltä puuttuu monesti työkalut ja ymmärrystä siitä, miten haasteista ja ongelmista voi osaamisen kautta synnyttää mahdollisuuksia ja jopa ratkaisuja. Koulut ja muut nuorten kanssa toimivat tahot ovat avainroolissa tulevaisuuden kiertotalousosaajien ohjaamisessa ja innostamisessa oikeaan suuntaan, ja siihen ReWitellen-käsikirja tarjoaa apua,” Sarkkinen lupaa.

Nuorten osallistamista ja yhteistyötä yli organisaatiorajojen

Hankkeen teemojen ja toteutustapojen haarukoimiseksi järjestettiin työpajoja, joihin osallistui noin 300 nuorta. Kestävä kehitys ja työllistyminen erottuivat joukosta, ja olikin luontevaa, että hanke rakennettiin näiden teemojen ympärille. Hankkeen aikana toteutettiin kiertotalousaiheisia klubi-iltoja, yrityskursseja, valmennuksia, oppilaitos- ja yritysvierailuja sekä nuorisovaihtoja.

”Me JAPAssa olemme toimineet kestävän kehityksen parissa jo 20 vuotta, kun taas 4H-yhdistys on omaa luokkaansa nuorten yrittäjyyskasvattajana. Muuramen lukio on myös ollut tärkeä kumppani meille, puhumattakaan niistä hienoista yrittäjistä, jotka ovat lupautuneet mentoroimaan nuoria. Usean toimijan yhteistyö ja verkostoituminen niin kotimaassa kuin kansainvälisten kumppaneiden kesken on tärkeää, sillä se mahdollistaa laaja-alaisten ja vaikuttavien hankkeiden toteutumisen,” Sarkkinen sanoo.

Hanketta on rahoittanut Leader JyväsRiihi ry EU:n maaseuturahastosta. Anna Sarkkinen kehuu Leader-yhteistyötä, ja kannustaa yhdistyksiä perehtymään hankerahoituksen mahdollisuuksiin.

”On selvää, että meidänkään hankkeemme ei olisi toteutunut ilman Leader-rahoitusta. Arvostan sitä, että rahoitusta ohjataan nuorille tarkoitettuihin hankkeisiin, sillä mielestäni he ovat sen ansainneet. Maaseudun elinvoimaisuuden tukeminen on tärkeää, ja meidänkin hankkeemme onnistui avaamaan nuorten silmiä siinä, että esimerkiksi yrittäjyys avaa uusia työllistymisen mahdollisuuksia myös maaseudulla. Toki hankemaailmaan liittyy monenlaista byrokraattista koukeroa, mutta itse olen aina saanut todella asiantuntevaa apua Leader-ryhmästa,” hän kiittelee.

Hankkeen nimi, ReWi Visions tulee sanoista Resource Wisdom eli resurssiviisaus.

Linkki ReWitellen-sivustolle: Rewitellen – JAPA ry

Muokkauspäivämäärä: 5.3.2021

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.