Laajakaistatuen jatkoa valmistellaan (LVM 20.1.2020)

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee laajakaistarakentamisen valtiontuen jatkamista. Uusi tukiohjelma käynnistyisi vuonna 2021.
Muokkauspäivämäärä: 4.3.2020