Ammatti kannettava

EU:n myöntämä rahoitus

Laajakaistahankkeiden rahoitukseen on tarjolla useita suoraan EU:sta haettavia rahoitusvaihtoehtoja. Rahoitusta voi hakea vaikka hankkeelle hakisi myös kansallista tukea. Suoraan EU:sta haettavaan rahoitukseen sovelletaan kunkin rahaston omia sääntöjä, eikä rahoitus pääsääntöisesti vaikuta kansallisesti myönnettävän tuen määrään.

Työkaluja investointihankkeiden suunnitteluun
EU-rahastoja, joista voi hakea rahoitusta laajakaistahankkeille
WiFiEU - ilmainen Wi-Fi eurooppalaisille

Työkaluja investointihankkeiden suunnitteluun

  1. Euroopan investointihankeportaali (EIPP) – The European Investment Project Portal

Investointihankeportaalin tarkoituksena on toimia hankkeiden toteuttajien ja investoijien kohtaamispaikkana. Hankeportaaliin voi ilmoittaa hankkeen, jonka kustannukset ovat vähintään 10 miljoonaa euroa ja sen oletetaan käynnistyvän kolmen vuoden kuluessa.

Lisätietoa: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/fi/index.html

  1. Euroopan investointipankin European Investment Advisory Hub

Advisory Hubin verkkosivuilla on tarjolla tietoa investointihankkeiden suunnittelusta ja rahoituksesta. Verkkosivulta löytyy esimerkiksi erilaisia tietopankkeja, joita voi hyödyntää erilaisten hankemallien suunnittelussa. Kansalliset viranomaiset, mukaan lukien kunnat, voivat lisäksi hyödyntää ilmaiseksi tarjottavia laajempia investointirahoitukseen liittyviä tukipalveluja, joita Advisory Hub tarjoaa.

Lisätietoa (englanniksi):http://eiah.eib.org/

EU-rahastoja, joista voi hakea rahoitusta laajakaistahankkeille

  1. Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) – European Fund for Strategic Investments (EFSI)

Euroopan Investointipankin ja Euroopan komission investointirahasto, josta voi hakea rahoitusta taloudellisesti kannattaviin investointihankkeisiin. Myönnettävä rahoitus on vastikkeellista. Rahoitus voi olla esimerkiksi erilaisia rahoitusinstrumentteja tai takausjärjestelyjä. Rahastosta voidaan myöntää rahoitusta myös hankkeille, joiden riskitaso on korkeampi kuin Euroopan investointipankin rahoittamilla hankkeilla yleensä.

Lisää tietoa: http://esir.fi/

(englanniksi) http://www.eib.org/efsi/

  1. Verkkojen Eurooppa (CEF-väline) – Connecting Europe Facility (CEF)

Rahoitusinstrumentti, joka on tarkoitettu Euroopan laajuisten verkkojen tukemiseen. Laajakaistahankkeille rahoitusta voidaan myöntää EU:n asettamien tavoitteiden, vähintään 30 Mbit/s kaikista ja vähintään 50 Mbit/s 50 prosenttia kotitalouksista vuoteen 2020 mennessä, saavuttamiseksi.

Lisätietoa (englanniksi):https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

  1. Connecting Europe Broadband Fund (CEBF)

Euroopan komission ja Euroopan Investointipankin rahasto, josta on tarkoitus rahoittaa laajakaistahankkeita vuosien 2017–2021 aikana. Tarkoitettu etenkin pienemmille hankkeille, jotka toteutetaan haja-asutusalueilla ja joihin näin ollen liittyy suurempi investointiriski. Rahoitusta voi saada hankkeille, jotka edistävät EU:n asettamien tavoitteiden, vähintään 30 Mbit/s kaikista ja vähintään 50 Mbit/s 50 prosenttia kotitalouksista vuoteen 2020 mennessä, saavuttamista ja investointikustannukset ovat vähintään miljoona euroa.

Rahastoa hallinnoi Cube Infrastructue Managers S.A.

Lisätietoa https://www.cebfund.eu/


4. WiFi4EU | Ilmainen Wi-Fi eurooppalaisille

Euroopan komissio haluaa tarjota paikallisille ja vierailijoille ilmaisen Wi-Fi-yhteyden julkisilla paikoilla, kuten puistoissa, aukioilla, julkisissa rakennuksissa, terveyskeskuksissa ja museoissa kaikkialla Euroopassa. Tätä varten on perustettu WiFi4EU-rahoitusjärjestelmä.

WiFi4EU-rahoituksella tuetaan laadukkaiden Wi-Fi-laitteiden asentamista julkisille paikoille. Järjestelmän budjetti vuosille 2017–2019 on 120 miljoonaa euroa.

Kuinka WiFi4EU-rahoitusta haetaan?

Ensimmäisessä haussa rahoitusta voivat hakea ainoastaan kunnat. WiFi4EU-järjestelmän hakemukset tehdään verkossa, rahoitus hoidetaan voucherien muodossa, ja järjestelmän valvontavaatimukset ovat kevyet.

Projektit valitaan hakemusten saapumisjärjestyksessä. Rahoitusta hakevissa projekteissa olisi ehdotettava Wi-Fi-yhteyttä sellaisille alueille, joilla ei vielä ole vastaavankaltaista maksutonta julkista tai yksityistä Wi-Fi-verkkoa.

Hakemusta varten on erityinen portaali (saatavilla kaikilla EU:n kielillä), jossa kunnat voivat rekisteröityä jo ennen haun julkaisemista ja täyttää yksinkertaisen rekisteröintilomakkeen. Rekisteröitymisportaali avataan maaliskuussa. Ensimmäinen hanke-ehdotuspyyntö on tarkoitus julkaista vuoden vuoden 2018 alussa.

Lisätietoa WiFi4EU-rahoituksesta

Kysymyksiä ja vastauksia rahoitukseen liittyen


Lisätietoa laajakaistahankkeiden rahoituksesta Euroopan komission sivuilla:

Financing the broadband Project (englanniksi)

BCO:n European funding for broadband -esite (englanniksi)

Muokkauspäivämäärä: 9.10.2020