Shutterstock 552445588

EU:n myöntämä rahoitus

Laajakaistahankkeiden ja muiden digitalisaatiota edistävien hankkeiden rahoitukseen on tarjolla useita suoraan EU:sta haettavia rahoitusvaihtoehtoja. Rahoitusta voi hakea vaikka hankkeelle hakisi myös kansallista tukea.

Laajakaistahankkeiden rahoitukseen on tarjolla useita suoraan EU:sta haettavia rahoitusvaihtoehtoja. Rahoitusta voi hakea vaikka hankkeelle hakisi myös kansallista tukea. Suoraan EU:sta haettavaan rahoitukseen sovelletaan kunkin rahaston omia sääntöjä, eikä rahoitus pääsääntöisesti vaikuta kansallisesti myönnettävän tuen määrään.

EU-rahastoja, joista voi hakea rahoitusta laajakaistahankkeille

  1. InvestEU-ohjelma

InvestEU-ohjelma on jatkoa ESIR-ohjelmalle (Euroopan strategisten investointien rahasto). Ohjelman tavoitteena on vuosina 2021-2027 käynnistää 372 miljardin euron edestä uusia investointeja lainojen, lainantakausten ja pääomasijoitusten avulla, joihin on varattu rahoitusta yhteensä 26,2 miljardia euroa. Yhtenä ohjelman investointikohteena on tieteellinen tutkimus, innovaatioiden kehittäminen ja kaupallistaminen sekä digitalisaation tukeminen, jonka osuus on 6,6 miljardia euroa.

Lisätietoa EU-komission verkkosivulla (englanniksi)

  1. Connecting Europe Facility: CEF Digital (CEF - Verkkojen Eurooppa)

CEF on rahoitusohjelma, jolla kehitetään EU:n energia-, liikenne- ja digitaalisia yhteyksiä. Vuonna 2021 käynnistyi ohjelman toinen rahoituskausi, joka kestää vuoteen 2027 asti.

CEF Digital koostuu digitaalisten yhteyksien ja palvelujen edistämishankkeista. CEF Digital -ohjelmalle on budjetoitu yhteensä noin 2 miljardia euroa, josta ensimmäisellä hakukierroksella on jaossa 258 miljoonaa euroa. Ohjelmassa rahoitetaan älykkäiden paikallisten 5G-palvelujen kehittämishankkeita, 5G-yhteyksien parantamista liikenneväylillä, runkoverkkoyhteyksien vahvistamista sekä Eurooppalaisten pilvipalveluyhteisöjen runkoverkkoyhteyksiä.

  • Ensimmäisen rahoituskierroksen haku päättyy 22.3.2022.

Lisätietoa Traficomin verkkosivuilla

Lisätietoa EU-komission verkkosivulla (englanniksi)

  1. Connecting Europe Broadband Fund (CEBF)

Euroopan komission ja Euroopan Investointipankin rahasto, josta on tarkoitus rahoittaa laajakaistahankkeita vuosien 2017–2021 aikana. Tarkoitettu etenkin pienemmille hankkeille, jotka toteutetaan haja-asutusalueilla ja joihin näin ollen liittyy suurempi investointiriski. Rahoitusta voi saada hankkeille, jotka edistävät EU:n asettamien tavoitteiden, vähintään 30 Mbit/s kaikista ja vähintään 50 Mbit/s 50 prosenttia kotitalouksista vuoteen 2020 mennessä, saavuttamista ja investointikustannukset ovat vähintään miljoona euroa.

Rahastoa hallinnoi Cube Infrastructue Managers S.A.

Lisätietoa https://www.cebfund.eu/

Työkaluja investointihankkeiden suunnitteluun

  1. Euroopan investointihankeportaali (EIPP) – The European Investment Project Portal

Investointihankeportaalin tarkoituksena on toimia hankkeiden toteuttajien ja investoijien kohtaamispaikkana. Hankeportaaliin voi ilmoittaa hankkeen, jonka kustannukset ovat vähintään 10 miljoonaa euroa ja sen oletetaan käynnistyvän kolmen vuoden kuluessa.

Lisätietoa: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/fi/index.html

  1. Euroopan investointipankin European Investment Advisory Hub

Advisory Hubin verkkosivuilla on tarjolla tietoa investointihankkeiden suunnittelusta ja rahoituksesta. Verkkosivulta löytyy esimerkiksi erilaisia tietopankkeja, joita voi hyödyntää erilaisten hankemallien suunnittelussa. Kansalliset viranomaiset, mukaan lukien kunnat, voivat lisäksi hyödyntää ilmaiseksi tarjottavia laajempia investointirahoitukseen liittyviä tukipalveluja, joita Advisory Hub tarjoaa.

Lisätietoa (englanniksi):http://eiah.eib.org/

Lisätietoa laajakaistahankkeiden rahoituksesta Euroopan komission sivuilla:

European funding for broadband -esite 2014-2020 (englanniksi)

EU Funding for Broadband 2021-2027 -esite (englanniksi)

Muokkauspäivämäärä: 25.3.2022