Suuret kaupungit eivät nouse kärkeen laajakaistaluokituksessa

Viestintävirasto on laatinut ensimmäistä kertaa kuntakohtaisen laajakaistaluokituksen. Jokaiselle Suomen kunnalle on annettu yhdestä viiteen tähteä kuvaamaan nopeiden kiinteän verkon laajakaistayhteyksien saatavuutta ja käyttöä kunnan kotitalouksissa vuoden 2017 lopussa.

Parhaat kunnat yltävät luokituksessa jo yli kolmeen tähteen, mutta koko Suomen osalta ollaan keskiarvolta vielä 2 tähdessä. Luokituksen kärkeen nousee useita kuntia Ahvenanmaalta. Myös Manner-Suomesta löytyi kuntia, joissa laajakaistatilanne oli yleisesti katsoen jo varsin hyvällä tolalla. Kärkikymmenikössä on kuuden ahvenanmaalaisen kunnan lisäksi Taivalkoski, Pudasjärvi, Raisio ja Lahti. Suurimmista kaupungeista yli kahden tähden yltävät Lahden lisäksi Oulu, Kuopio, Tampere, Pori ja Helsinki.

Kunnille annettu tähtien määrä kuvaa kuinka lähellä kussakin kunnassa oltiin tilannetta, jossa kaikkien vakinaisten asukkaiden saatavilla on 1000 megan liittymä (1 Gbit/s) ja kaikkien käytössä 100 megan liittymä (100 Mbit/s). Laskennassa huomioitiin myös hitaampien nopeusluokkien käyttöä ja saatavuutta.


Nopeat yhteydet muodostavat edellytykset tulevaisuuden palveluille

Nopeat ja toimintavarmat tietoliikenneyhteydet nähdään tärkeänä kasvun lähteenä Euroopassa. Euroopan komissio on asettanut tavoitteet vuoteen 2025, jolloin jokaisella eurooppalaisella tulisi olla mahdollisuus nopeaan vähintään 100 megan laajakaistaan, joka olisi helposti päivitettävissä aina 1000 megan yhteysnopeuteen. Myös Suomessa koko ajan kasvava joukko kuntia näkee toimivat tietoliikenneyhteydet kunnan vetovoimatekijänä ja käyttää niitä aktiivisesti alustana toteuttaessaan palvelujaan kuntalaisille.

Gigabittiyhteydet takaavat mahdollisuuden käyttää tietoyhteiskunnan palveluja pitkälle tulevina vuosikymmeninä. 100 megan yhteys mahdollistaa liki kaikkien nykyisten palvelujen sujuvan käytön myös tilanteissa, joissa kotitaloudessa on useita samanaikaisia käyttäjiä.
Mukana kuntakohtaisessa laajakaistaluokituksessa ovat ainakin toistaiseksi vain kiinteän verkon liittymät. Luokitusta on tarkoitus päivittää vuosittain.

Oheisella kartalla on esitetty ne kunnat, jotka ovat saaneet luokituksessa vähintään 2,5 tähteä. Lisäksi esille on nostettu kymmenen parasta laajakaistakuntaa sekä kymmenen suurinta kaupunkia kotitaloushuoneistojen määrällä mitattuna.

25.5.2018

Muokkauspäivämäärä: 17.2.2020