Kaksi miestä katsoo tablettia ulkona, toisella työhaalarit ja lippis

Miksi valokuitu?

Huippunopea ja luotettava internetyhteys tulee olemaan välttämätön peruspalvelu joka kodissa ja yrityksessä. Vain valokuidulla voidaan toteuttaa tekniikaltaan riittävän laadukas ja käyttöturvallinen yhteys.

Valokuidulla saadaan toteutettua nopein internetyhteys

Nopeita internetyhteyksiä tarvitaan, jotta talous voisi kasvaa voimakkaasti ja luoda työpaikkoja ja hyvinvointia ja jotta voitaisiin varmistaa, että kansalaiset voivat käyttää haluamiaan sisältöjä ja palveluja. Tulevaisuuden talous on verkkopohjainen osaamistalous, jonka ytimen muodostaa internet. Eurooppa ja Suomi tarvitsevat laajasti saatavilla olevia ja hinnoiltaan kilpailukykyisiä nopeita ja huippunopeita internetyhteyksiä.

Kiinteästä valokuituyhteydestä voidaan rakentaa maakuntien, kuntien ja kyläyhteisöiden digitaalinen palveluverkko. Nopea valokuituyhteys tarjoaa kustannustehokkuutta ja palveluiden tasalaatuisuutta verkon käyttäjille sekä palvelutuotannolle. Nopea valokuituyhteys mahdollistaa kuntalaisten tasavertaisen osallistumismahdollisuuden digitaalisiin palveluihin asuinpaikasta riippumatta.

Kunnan alueella oleva nopeat laajakaistayhteydet lisäävät kunnan kilpailukykyä ja elinvoimaa asukkaiden saaman laajemman palvelutarjonnan ja uusien toimeentulomahdollisuuksien kautta. Tulevaisuuden kunnan uusia palveluita kuntalaisille ovat muun muassa uudet sähköiset terveydenhuolto- ja asiointipalvelut.

Nopean valokuituyhteyden kautta on mahdollista käyttää tällä hetkellä käytössä olevia digitaalisia palveluita ja ratkaisuja sekä tulevaisuuden mukanaan tuomia uusia palveluita. Kodin kaikki tarvitsemat tietoliikennepalvelut voidaan hoitaa yhden yhteyden kautta.

Laatua tv-katseluun ja etätyöskentelyyn

Nopeat valokuituyhteydet tuovat mahdollisuuden katsella tv-ohjelmia, -sarjoja tai elokuvia uudella tavalla. Katselun voi tehdä aina silloin kun itsellä on aikaa, eikä se ole enää sidottu kellonaikoihin. Kuvanlaatu on aina teräväpiirtotasoista ja tulevaisuudessa 3D-tasoista tv-tekniikan hieman vielä kehittyessä. Yhteys toimii tasalaatuisesti eikä ruuhkaudu vilkkaimpaankaan katseluaikaan.

Nopeat valokuituyhteydet mahdollistavat joustavan ja toimintavarman pohjan etätyöskentelylle, lisäksi useammat julkiset palvelut ja muut asiointipalvelut ovat kaikkien käden ulottuvilla.

Opiskelua uudella tavalla

Opiskelussa voidaan käyttää uusimpia oppimisympäristöjä ja saada laajempaa maailmanlaajuista tietoa kotiin. Oppilaitokset voivat hyödyntää nopeita yhteyksiä kurssitarjontansa laajentamiseen, jolloin opiskelukaan ei ole enää asuinpaikasta kiinni, vaan kursseja voidaan seurata reaaliaikaisesti kotoa käsin.

Työkaluja yrittäjyyteen ja yhteydenpitoon

Nopean valokuituyhteyden piirissä oleva koti mahdollistaa yrittäjyyttä ja elinkeinon harjoittamista, joka on enemmissä määrin siirtymässä digitaalisten toiminteiden piiriin. Erilaisia digitaalisia palveluita, verkkokauppaa tai muita vastaavia palveluita voidaan hoitaa esim. yrittäjien kotiympäristöistä. Nopea yhteys mahdollistaa myös sähköisen ajanvarauskalenterin käytön esim. kampaajille, hierojille ja muille vastaaville yrittäjille sekä tuo yritysten markkinoinnin mahdolliseksi erilaisten internet-palveluiden kautta. Automaatio ja erilaiset IoT-ohjausjärjestelmät on mahdollista rakentaa luotettavasti etäohjatuiksi.

Nopeat yhteydet tarjoavat myös monipuolisia mahdollisuuksia sosiaalisen verkoston kasvattamiseen esimerkiksi vanhuksille, koska verkon avulla voi pitää luontevasti yhteyttä kaukanakin asuviin tuttaviin ja perheenjäseniin. Nopeiden valokuituyhteyksien avulla voidaan luoda koteihin erilaisia kodinturvallisuusratkaisuja kamerapohjaisista etävalvontaratkaisuista erilaisiin hälytyspalveluihin. Nopea valokuituyhteys on aina pitkäikäinen ja luotettava perusta tällaisille palveluille.

Muokkauspäivämäärä: 7.7.2021