Lähikuva näppäimistö, jossa on valo kohdassa, jota sormi koskettaa

Mikä on Laajakaistainfo?

Laajakaistainfo on Suomen kansallisen laajakaistatoimiston (BCO:n) sivusto, jonka tehtävänä on jakaa tietoa kaikille laajakaistasta ja laajakaistaverkkojen rakentamisesta kiinnostuneille.

Kansalliset laajakaistatoimistot muodostavat Euroopan laajuisen verkoston. Verkostossa vaihdetaan tietoa ja hyviä käytäntöjä, joita kukin kansallinen laajakaistatoimisto välittää eteenpäin omalla alueellaan.

Laajakaistainfon sivustolla välitetään tietoa laajakaistarakentamisesta, laajakaistan tarjonnasta ja digitalisaation etenemisestä. Sivustolta saa tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista sekä säännöistä, jotka koskevat rahoitusta ja laajakaistaverkkojen rakentamista. Tietoa jaetaan teknologianeutraalisti kaikista laajakaistatekniikoista.


Suomen kansallisen laajakaistatoimiston organisaatio

Suomen kansallinen laajakaistatoimisto on virtuaaliorganisaatio. Sen muodostavat seuraavat viranomaiset:

  • Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), joka toimii Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 hallintoviranomaisena Suomessa. Kehittämisohjelmasta rahoitetaan maaseudun laajakaistainvestointeja ja digitalisaation edistämistä.
  • Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM), joka vastaa omalta osaltaan laajakaistaan liittyvästä lainsäädännöstä ja laajakaistastrategian valmistelusta.
  • Ruokavirasto , joka vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tukien toimeenpanon ohjeistamisesta, sähköisestä asioinnista ja tietojärjestelmistä sekä tukien maksamisesta.
  • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka toimii valtiontukiviranomaisen laajakaistatukilain mukaisten laajakaistahankkeiden rahoittamisessa. Lisäksi Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviin kuuluu laajakaistan edistämiseen liittyen muun muassa käyttäjien neuvontaa, tekniset määräykset ja markkinoiden seuranta.

Kansallinen laajakaistatoimisto perustuu eri viranomaisten yhteistyölle, eikä laajakaistatoimisto itsessään ole erillinen viranomainen eikä sillä ole viranomaistehtäviä.

Katso videolta lisätietoja laajakaistainfo.fi-sivustosta. Videolla Katariina Vuorela kertoo, mikä laajakaistainfo.fi-sivusto on, ja Päivi Peltola-Ojala taustoittaa sitä, mitä hyötyä sivustosta on. Marianne Selkäinaho valottaa laajakaistainfo.fi-sivuston taustoja ja syntyä ja Merja Pahkasalo sitä, kenelle sivusto on tarkoitettu.

Muokkauspäivämäärä: 28.4.2022