Verkonrakentaja, tee teletoimintailmoitus

Teletoiminnan harjoittajan on tehtävä sähköinen teletoimintailmoitus Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Ilmoitusvelvollisuus koskee yleisen teletoiminnan harjoittajia. Ilmoitusvelvollisia ovat näin ollen muutkin viestintä- ja verkkopalvelujen tarjoajat kuin liiketoimintaa harjoittavat yritykset.

Teletoiminnan harjoittajan on tehtävä sähköinen teletoimintailmoitus. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös pieniä verkkotoimijoita, kuten kyläverkkoja ja paikallisia verkko-osuuskuntia.

Teletoimintailmoitus tulee tehdä esimerkiksi seuraavasta toiminnasta:

  • Internetyhteyksien tai puhelinpalvelujen tarjonta
  • Viestintäverkkojen ylläpito ja tarjonta viestintäpalvelujen tuottamista varten
  • Televisio- ja radioverkkojen ylläpito ja tarjonta
  • Lähetystoiminta televisio- ja radioverkoissa
  • Satelliittivälitteinen televisiotoiminta, jos varsinainen lähetystoiminta tapahtuu Suomesta käsin

Traficomin ilmoituslomake ja ohje: Tee teletoimintailmoitus.

Mikä on teletoimintaa? Tarkempaa ohjeistusta on saatavilla Traficomin verkkosivulta.

Muokkauspäivämäärä: 11.3.2022