Sijaintitietopalvelu tarjoaa tietoa verkkojen sijainnista

Sijaintitietopalvelu on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin toteuttama verkkopalvelu, johon verkkotoimijat toimittavat verkkojensa aktiivisten osien sijaintitiedot ja josta niitä tarvitseva voi niitä kysyä.

Sijaintitietopalvelu tarjoaa tiedot kaapeleiden, putkien ja muiden verkon osien sijainneista sekä fyysisestä infrastruktuurista. Maanrakennustyötä suunnitteleva ja toteuttava saa Sijaintitietopalvelun kautta yhdestä paikasta tiedot verkkoinfrastruktuurin sijainnista ja muista oleellisista tiedoista.

Verkkotoimijat ovat yhteisrakentamislain (276/2016) perusteella velvollisia toimittamaan verkkotietoja sijaintitietopalveluun. Verkkotoimijalla tarkoitetaan kaikkia viestintä-, energia-, vesihuolto- ja liikenneverkkojen omistajia tai haltijoita. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yritykset, osuuskunnat ja julkisyhteisöt voivat olla määräyksen tarkoittamia verkkotoimijoita harjoittamansa verkkotoiminnan osalta. Esimerkiksi kunta, jolla on omaa viestintäverkkoa ja vesihuoltoverkkoa katuverkon lisäksi on määräyksen tarkoittama verkkotoimija viestintä-, vesihuolto- ja liikenneverkkojen osalta.

Sijaintitietopalvelu otetaan käyttöön syksyllä 2022. Verkkotoimijoiden on tärkeää valmistautua palvelun käyttöönottoon, jotta verkkotietojen toimittaminen oikeassa muodossa sujuisi mahdollisimman hyvin.

Verkkotoimijoiden tehtävälista:

  • Verkkotiedot kuntoon (Traficomin määräyksen 71 mukaisiksi) ja mahdollinen GeoJSON-karttamuodon käyttöönotto
  • Valtuuksien määrittely/antaminen (verkkotoimijan tietojen hallinnointi ja verkkotietojen toimitus)
  • Rekisteröityminen sijaintitietopalveluun verkkotoimijaksi, syksyllä 2022
  • Verkkotietojen toimitus, kevääseen 2023 mennessä

Sijaintitietopalvelun verkkosivusto (sivusto on vielä kehitysvaiheessa)

Muokkauspäivämäärä: 9.8.2022