Näin haet tukea laajakaistainvestointiin EU-maaseuturahastosta

Kaksitoista askelta laajakaistaan (1 Gbit/s nopeus, talokaapeli hankitaan omalla kustannuksella)

1. Kartoittakaa kiinnostus. Aloittakaa vaikka naapureista.

2. Selvittäkää, rakentaisiko alueenne operaattori verkon.

3. Ottakaa yhteys ELY-keskukseen, opastusta tiedossa. Yhteystiedot voit hakea oman kuntasi perusteella tästä.

4. Hankesuunnitelman tekoon!

 • Kuka on hakija? Perustetaanko esimerkiksi uusi yhdistys tai osuuskunta huolehtimaan verkon rakentamisesta ja
  hallinnoimaan sitä vai onko jo olemassa jokin taho, joka voisi ottaa tehtävät hoitaakseen?
 • Määritellään rakennettava alue.
 • Kerätään ehdolliset sitoumukset liittymän ottajilta.
 • Tehdään verkkosuunnitelma ja kustannusarvio.
 • Suunnitellaan talkootyön määrä (yksityisenä rahoituksena voidaan hyväksyä vain vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ, joka on hankkeen toteuttamiseksi tarpeellista.
 • Selvitetään tarvittavat asennusluvat.

5. Jättäkää hankehakemus Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalveluun: https://hyrra.ruokavirasto.fi

6. Järjestäkää julkinen kuuleminen.
Ilmoituspaikkoina rakennuttajan verkkosivut, käsittelypaikan ELY-keskuksen Kuulutukset-kohta ja alueellinen lehti.
Aikaa kuulemiselle pitää olla vähintään kuukausi.

7. Hakekaa asennusluvat.

8. Kilpailuttakaa asennukset ja tarvikkeet.

9. Saatte tukipäätöksen.

10. Ja sitten laajakaistaa rakentamaan!

11.Tehkää maksuhakemus. Yleishyödyllisen investoinnin tuki maksetaan enintään kuudessa erässä. Viimeinen erä on vähintään 20 prosenttia myönnetyn tuen määrästä.

12. Nauttikaa laajakaistan tuomista hyödyistä ja muistakaa sen ylläpito. Laajakaistan omistaa tuensaaja, joka sitoutuu pitämään verkon tuen myöntöhetkellä tarkoitetussa käytössä viiden vuoden ajan.

Laajakaista tarjoaa:

 • luotettavuutta
 • etätyötä
 • tv-kanavia
 • turvaa
 • nopeutta
 • opiskelua
 • vetovoimaa
 • hyvinvointia.
   Muokkauspäivämäärä: 3.3.2022