Me tehtiin se 1

Hei me onnistuttiin! Miten vaikuttavuus tehdään näkyväksi?

Maaseudun kehittämisen arkipäivää ovat hankkeet. Niiden avulla saadaan resursseja nykyhetkeä ja tulevaa varten, olipa kyseessä sitten elinkeinot, elinympäristö tai yhteistyö. Toteuttajilleen hankkeet ovat hyvin kouriintuntuvaa tekemistä, mutta suurelle yleisölle maaseutuhankkeet saattavat näyttäytyvät usein vain myönnettyinä euroina, erilaisina hankeniminä ja kehittämissuunnitelmina. On siis ehdottomasti aika avata aikaansaannoksia konkreettisimmiksi.

Työn alkaessa hankesuunnitelma muuttuu tekemiseksi, jolla on selkeät päämäärät ja tavoitteet: saada asioita tapahtumaan ja tehdä suunnitelma vaikuttavaksi toiminnaksi, jolla on ihmisille merkitystä. Kaikki tämä tapahtuu, mutta sen näkyväksi tekeminen on hankalaa. Kuinka vaikutukset saadaan esiin ja yhteisesti iloittaviksi?

Tulostaulu on yksi tapa osoittaa vaikuttavuutta


Keski-Suomessa vaikuttavuutta on käsitelty useaan otteeseen hankevetäjien kokoontumisissa. Yhteisissä työpajoissa hankevetäjät ovat ideoineet yhdessä, kuinka tehty työ ja sen vaikutukset alueen ihmisiin saadaan näkyväksi. Työpajojen jälkeen osallistujat kommentoivat muun muassa seuraavasti: ”aion koota hankkeen onnistumisista päiväkirjaa koko hankkeen ajan”. Toinen hankevetäjä kirjoitti palautteessaan, että ”aion osoittaa onnistumiset luovasti esimerkiksi tarinan keinoin”.

Tartuimme Keski-Suomessa härkää sarvista ja perustimme myös sähköisen vaikuttavuuden tulostaulun hanketoimijoille. Ajatuksena on kerätä talteen entistä enemmän laadullista arviointia kehittämishankkeiden tuloksista. Taululle kirjataan kaikenlaisia ideoita, oivalluksia, havaintoja ja palautteita, mitä matkan varrella tulee eteen. Huomio on yksilöiden kokemuksissa. Näin toivomme voivamme mahdollisimman hyvin vastata kysymyksiin: Mikä asia saatiin maaliin ja mitä se tarkoitti? Mitä hyötyä osallistujille oli osallistumisestaan?

Hanketoimijat kirjoittavat myös keskisuomenmaaseutu.fi –sivustolle juttuja, joissa he nostavat esille onnistuneita maaseudun elämää parantavia asioita.

Viisi vinkkiä vaikuttavuudesta hanketyön muistilapussa

Vaikuttavuuden teeman halutaan tulevan luonnolliseksi osaksi toiminnan arviointia, mutta se vaatii aikaa ja toistoa. Määrällisen arvioinnin kulttuuri on paljon vahvempi, eikä se muutu hetkessä. Muutos on kuitenkin tärkeää, jotta ohjelman tulokset saadaan konkreettisiksi hyviksi esimerkeiksi, joista jokainen voi ottaa mallia omaan ideointiinsa. Sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Me uskomme, että vaikuttavuuden korostaminen saattaa mullistaa hankeraportoinnin. Onnistuminen voi kertoa enemmän kuin tuhat tunnuslukua.

Kokosimme hankevaikuttavuuden tärkeimmät viisi ajatusta hanketyöntekijän muistilapuksi:


1. Kerro hankkeesi pienistäkin onnistumisista
2. Viesti hankkeen tuloksista ja saavutuksista koko hankkeen ajan
3. Kerro konkreettista asioista, jotka ovat hankkeesi ansiosta muuttuneet
4. Mieti, kenen näkökulmasta viestit tuloksista, tuo eri asioita ja näkökulmia esille
5. Tarinat, valokuvat, palautteet ja infograafit ovat kiinnostava tapa viestiä onnistumisista

Muokkauspäivämäärä: 21.1.2020
Teksti: Tiia Rantanen/Keski-Suomen ELY-keskus, Jenni Tiainen/Keski-Suomen Leader-Ryhmät