1. Valitse etsimäsi sisällön teema(t)


2. Minkä tyyppistä sisältöä etsit?
Valitse hakukriteerit

Etsi sisällöstä (esim. hakusanalla 'viestintäohje'):

Skip Navigation LinksMaaseutufi>fi>Tuemme näitä>Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Maaseutuohjelma
alueellisuus
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden tarkoituksena on luoda verkostoja tiettyjen alojen hankkeiden kesken. 
Koordinaatiohankkeiden kautta tuodaan lisää tehoa paitsi yksittäisiin hankkeisiin myös koko toimialaan. Koordinaatiohankkeet tukevat teemoja, joissa odotetaan paljon alueellista ja paikallista yritys- ja hanketoimintaa. Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet. 

Teemoiksi on valittu luomu, luonnontuotteet, lähiruoka, Green care -hyvinvointipalvelut, energiatehokkuus ja matkailu. Jos valmistelet hanketta näiltä aloilta, ota yhteys koordinaatiohankkeen vetäjään jo varhaisessa vaiheessa – näin vältytään päällekkäiseltä työltä ja kaikki hyötyvät.


Luomu

Luomun valtakunnallisen koordinaatiohankkeen tavoitteena on rakentaa luomualan kehittäjien tuki- ja kumppanuusverkosto, jolla on tiivis yhteys elinkeinon toimijoihin. Hanke palvelee alueellisia kehittäjiä osaamisen, tiedon, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta. 

Hankkeen vetäjä: Pro Luomu ry, yhteyshenkilö Marja-Riitta Kottila, marja-riitta.kottila@proluomu.fi
Facebook-ryhmä: PL luomukoordinaatio​

Luonnontuotteet

Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) -hanke koordinoi ja vahvistaa luonnontuotealan kehittämistyötä viestinnän ja tiedonvälityksen avulla sekä kokoamalla ja aktivoimalla alan hanketoimintaa. Hanke toimeenpanee Luonnontuotealan toimintaohjelmaa, joka nostaa alan kehitystyön painoaloiksi raaka-ainetuotannon kehittämisen, innovatiivisen ja jalostusarvoa lisäävän tuotekehityksen sekä lisäarvon tuottamisen matkailu- ja hyvinvointipalveluihin. 

Hankkeen vetäjä: Helsingin yliopisto, yhteyshenkilö Juha Rutanen, juha.rutanen@helsinki.fi 

Lähiruoka

Lähiruoan koordinaatiohankkeen tavoitteena on lisätä ja tiivistää lähiruoka-alalla toimivien yhteistyötä ja verkostoitumisen avulla kasvattaa alan kilpailukykyä. Hankkeessa sovitetaan yhteen kansallisia, alueellisia ja kansainvälisiä lähiruokaan liittyviä toimenpiteitä sekä vahvistetaan lähiruokaan liittyvien hankkeiden ja toimijoiden välistä tiedonvaihtoa, yhteistyötä ja työnjakoa. Lähiruoan koordinaatiohanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maakunnallisen toiminnan ja valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden kesken.

Hankkeen vetäjä: Turun yliopisto, yhteyshenkilö Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi
 
Facebook: Aitoja makuja 
Twitter: @Aitojamakuja
Youtube
Instagram: Aitojamakuja

Green care -hyvinvointipalvelut

Koordinaatiohanke kokoaa ja ylläpitää eri alueiden Green Care -toimijoiden ja -hankkeiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä sopii näiden välisestä työnjaosta. Toimijoiden yhteistyötä lisäämällä ja kehittämistyön päällekkäisyyksiä poistamalla tehostetaan koko maaseudun kehittämisohjelman tavoitteiden toteuttamista. Hanke tuottaa yhteisiä esittelymateriaaleja eri kohderyhmille sekä toimii aktiivisena alan tiedottajana. ​

Hankkeen vetäjä: Luonnonvarakeskus, yhteyshenkilö Elina Vehmasto, elina.vehmasto@luke.fi 


Rural Finland - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke


Hanke edistää maaseutuohjelman hankerahoituksen tehokasta ja tuloksellista suuntaamista matkailualan kehittämiseen varmistamalla kaksisuuntaisen tiedonkulun kansallisten strategioiden ja alueellisten toimijoiden välillä. Hanke tiivistää kansallista ja alueellista yhteistyötä sekä jalkauttaa parhaita kehittämistoimenpiteitä kansallisen kehittäjäverkoston kautta. Kansallisena maaseutumatkailun kehittämistavoitteena on osaava, kasvava ja uudistuva maaseudun matkailuelinkeino

Hankkeen vetäjä: Karelia-ammattikorkeakoulu Oy, yhteyshenkilö Raija Ruusunen, raija.ruusunen@karelia.fi 

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulle –hanke edistää maaseutuohjelman ja energiatehokkuusdirektiivin mukaisien energiapalvelujen saatavuutta, käyttöä ja tunnettuutta maatiloilla ja maaseutuyrityksissä. Hanke tiivistää energiatehokkuuden alalla toimivien verkostojen ja toimijoiden yhteistyötä. Hanke tuottaa sisältöä ja viestinnällistä materiaalia energiatehokkuudesta, välittää onnistumisia ja hyviä käytäntöjä kentältä ja välittää tärkeitä ajankohtaisia asioita valtakunnan tasolta alueille ja päinvastoin. Hanke tarjoaa asiantuntija-apua hallinnolle energiatehokkuuden seurantaan ja raportointiin​
 
Hankkeen vetäjä:​ ProAgria Keskusten Liitto ry, yhteyshenkilö Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi 
Facebook-ryhmä Energiatehokkuudesta kilpailukykyä

Lisätietoja valtakunnallisista koordinaatiohankkeista Hämeen ELY-keskuksessa (hakuun liittyvä neuvonta)
asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
 


​​