1. Valitse etsimäsi sisällön teema(t)


2. Minkä tyyppistä sisältöä etsit?
Valitse hakukriteerit

Etsi sisällöstä (esim. hakusanalla 'viestintäohje'):

Skip Navigation LinksMaaseutufi>fi>Tuemme näitä>Vesiensuojelu ja ravinteiden kierrätys

Vesiensuojelu ja ravinteiden kierrätys

Maaseutuohjelma
biotalous; ympäristö; vesiensuojelu; lannoitteet
Saaristomeren valuma-alueen vesistöjen tilaa halutaan parantaa. Kotieläintalous aiheuttaa alueella ympäristöpainetta, jota voidaan vähentää kehittämällä uudenlaisia ratkaisuja ravinteiden kierrättämiseen.

Vesistöjen tilan parantamiseksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa on käytettävissä yhteensä 6,5 miljoonan euron määräraha vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen edistämiseen Saaristomeren valuma-alueella. Tätä korvamerkittyä erillisrahoitusta myönnetään vuosina 2015-2017.
Ravinteet kiertoon.jpg 
 
 
Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitusta on haettavissa kaikkiaan kuuden ELY-keskuksen alueella: Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaalla.

Määräraha myönnetään vesiensuojelua ja ravinteiden kierrätystä edistävinä hanke- ja yritystukina. Hankkeiden tulee olla toiminnallisesti ja vaikutuksiltaan laajoja ja niihin tulee osallistua useampia toimijatahoja.

Etusijalla ovat toimenpiteet, jotka

  • edistävät vesiensuojelua alueilla, joilla vesistöjen tila on vesienhoitosuunnitelmissa määritelty hyvää huonommaksi,
  • edistävät ravinteiden kierrätystä, erityisesti lannan ja muiden maatalouden ravinnevirtojen täysimääräistä hyväksikäyttöä,
  • edistävät uusien käytäntöjen syntymistä tai
  • saavat aikaan pysyväisluonteista yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää maaseutuohjelman asianomaisen toimenpiteen valintakriteerit sekä lisäksi vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erityiskriteerit. Tukihakemusten käsittelyssä hankkeet arvioidaan ja pisteytetään valintakriteereiden avulla.

Valintakriteerit on luettavissa Maaseutuviraston Internet-sivuilta:
www.mavi.fi > Tuet ja palvelut > Hanketoimija > Valintaperusteet

Julkinen rahoitus on kiinteä, joko 60 %, 80 % tai 100 % kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Pääsääntöisesti hankkeissa tullaan edellyttämään 20 %:n yksityisen rahoituksen osuutta.

Tukien haku on jatkuva, mutta hakemukset käsitellään valintajaksoittain. Valintajaksojen päivämäärät kannattaa tarkistaa omasta ELY:stä. Hakemukset tehdään sähköisessä Hyrrä-palvelussa, jossa niitä on mahdollista muokata ja tarkentaa tarvittaessa. Myös päätökset ja rahoittajan kommentit tulevat sähköisen Hyrrä-palvelun kautta saataville nopeasti.

Rahoitushakemukset käsitellään koordinaatioryhmässä, jossa ovat edustettuina kaikki rahoitusta saavat kuusi ELY-keskusta sekä koordinoinnin ja vaikuttavuuden kannalta muita keskeisiä tahoja. Rahoituspäätökset valmistellaan joko alueellisessa ELY-keskuksessa tai laajemman toteutusalueen hankkeissa Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa, joka myös vastaa erillisrahoitusvarojen koordinoinnista.

• Lisätietoa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiedotteessa 9.7.2015

• Hae rahoitusta Hyrrä-palvelussa!

• Tutustu esitteeseen!


 
Lisätietoja:
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Yksikönpäällikkö Mirja Koskinen, mirja.koskinen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 022 886
Kehittämispäällikkö Seppo Jaakonmäki, seppo.jaakonmaki(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 022 573
 
Tietoa muusta ravinteiden kierrätykseen saatavilla olevasta rahoituksesta:
- Lista eri rahoitusmahdollisuuksista
 
Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista:
OSMO-hanke,