1. Valitse etsimäsi sisällön teema(t)


2. Minkä tyyppistä sisältöä etsit?
Valitse hakukriteerit

Etsi sisällöstä (esim. hakusanalla 'viestintäohje'):

Skip Navigation LinksMaaseutufi>fi>Tuemme näitä>Ympäristön tilan parantaminen ja eläinten hyvinvointi

Ympäristön tilan parantaminen ja eläinten hyvinvointi

Ympäristö; Eläimet
ympäristökorvaukset; eläinten hyvinvointi; luonnonmukainen tuotanto; luonnonhaittakorvaukset


Ympäristömme on arvokas ja tarvitsee jatkuvaa hoitoa. Maaseudun ympäristön pitkäjänteinen hoito takaa, että vuosien saatossa syntyneet arvokkaat luontotyypit säilyvät, maaseutumaisema pysyy avoimena ja vesistöjen tila paranee.
 
Ympäristökorvauksen toimenpiteillä on mahdollista vähentää maataloudesta aiheutuvaa ravinnekuormitusta sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta. 
Lisätietoa ympäristökorvauksesta (mavi.fi).

Ympäristösopimus voidaan solmia esimerkiksi maatalousluonnon monimuotoisuuden ylläpitämisestä tai maiseman tai kosteikon hoidosta. Alkuperäisrotujen kasvattamista tuetaan, jotta arvokas kulttuuri- ja geeniperimä säilyy jälkipolville. Ympäristösopimuksia voivat hakea myös muut kuin viljelijät.
Lisätietoa ympäristösopimuksista (mavi.fi).

Luonnonmukainen tuotanto edistää luonnon monimuotoisuutta, eläinten hyvinvointia ja vähentää vesistökuormitusta. Kuluttajien kiinnostus luomuruokaa kohtaan on kasvusa ja luomutuotantoa tuetaan, jotta kysyntään voidaan vastata.
Lisätietoa luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta (mavi.fi).

Luonnonhaittakorvauksen tavoitteena on turvata maataloustuotannon jatkuminen pohjoisesta sijainnista aiheutuvista epäsuotuisista ilmasto-oloista huolimatta.
Lisätietoa luonnonhaittakorvauksesta (mavi.fi).

Eläinten hyvinvointikorvauksen tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin edistämisen kautta parantaa tuotteiden laatua ja tuotannon taloudellista tulosta. Eläinten kohentunut terveys vähentää lääkityskuluja ja lääkejäämiä, ja eläintaudit ovat paremmin hallittavissa. Hyvinvoiva eläin on siis monella tavalla myös tuottajan etu. Eläinten hyvinvointikorvaukseen voivat sitoutua nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat.
Lisätietoa eläinten hyvinvointikorvauksesta (mavi.fi).

Hae korvauksia ja sopimuksia

Neuvojat auttavat juuri sinun tilallesi tai tarpeisiisi sopivien toimenpiteiden valinnassa. 

Ympäristö- ja luonnonhaittakorvausta haetaan vuosittain viljelijätukien päätukihaussa Vipu-palvelussa. Myös eläinten hyvinvointikorvausta voi hakea sähköisesti Vipu-palvelussa. Kunta neuvoo ympäristö-, luonnonhaitta- ja eläinten hyvinvointikorvauksen hakemisessa.

Ympäristösopimuksia ja luomusopimusta haetaan paperilomakkeilla ELY-keskuksesta päätukihaun aikaan.