1. Valitse etsimäsi sisällön teema(t)


2. Minkä tyyppistä sisältöä etsit?
Valitse hakukriteerit

Etsi sisällöstä (esim. hakusanalla 'viestintäohje'):

Skip Navigation LinksMaaseutufi>fi>Tuemme näitä>Kotouttaminen

Kotouttaminen

Maaseutuohjelma
maaseutu

Kotouttamishankkeilla tukea monikulttuuristumiseen

Maaseutuohjelman hankerahoituksen avulla voidaan lisätä maaseudun elinvoimaisuutta ja elämänlaatua. Mahdollisuuksia löytyy myös maahanmuuttajien kotouttamiseen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa on mahdollisuuksia maahanmuuttajien kotouttamiseen erityisesti kehittämishankkeiden kautta. Kehittämishankkeisiin rahoitusta myönnetään ELY-keskuksista ja Leader-ryhmistä. Maahanmuuttajat ja heidän kotouttaminen on huomioitu erityisesti Leader-ryhmien paikallisissa maaseudun kehittämissuunnitelmissa. 

Jo toteutettuihin kotoutushankkeisiin on sisältynyt kielikoulutusta, vierailukäyntejä eri viranomaisten luona, tapakulttuurin opettelua sekä yhteistyötä yrityskentän kanssa. Hankkeista ovat hyötyneet myös seudun palveluntarjoajat, koska kielitaidon tuoman rohkeuden myötä maahanmuuttajat voivat itsenäisesti etsiä ja käyttää palveluja. Myös työllistyminen helpottuu kielen ja kulttuurin oppimisen myötä. Maahanmuuttajien integroituminen työelämään koulutustaan vastaaviin tehtäviin on ollut monen hankkeen tavoitteena. 

Taiteella ja kulttuurilla sekä ihmisten hyvinvoinnilla ja terveydellä on positiivinen yhteys. Nuorisohankkeissa voidaan lisätä kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien yhteistä toimintaa sekä valmentaa nuorista osaajia monenlaisiin töihin. 

Tukea kehittämishankkeisiin voivat hakea julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, mm. kunnat, yhdistykset, järjestöt ja osuuskunnat.

Esite:
Maahanmuuttajat maaseudun voimavaraksi

Lisätietoja maaseutuohjelman mahdollisuuksista kotouttamistyössä:
ELY-keskukset ja Leader-ryhmät

Myös muut rahastot tarjoavat tukea kotouttamisee​n

Maahanmuuttajat voivat olla kohderyhmänä Suomen Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman niin EAKR- kuin ESR-hankkeissakin. Rakennerahasto-ohjelman hakuajat löydät www.rakennerahastot.fi -sivun Ajankohtaista-osiosta.

Esimerkkejä rakennerahasto-ohjelmasta rahoitetuista maahanmuuttajille suunnattuja toimia sisältävistä hankkeista löydät osoitteesta www.eura2014.fi/rrtiepa/ erilaisilla hakusanoilla. Valitsemalla Sisällöllisiä luokitteluja -kohdasta Maahanmuuttajien kotouttaminen löydät hankkeita, joiden tavoitteena on eri tavoin edistää maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Maahanmuuttajille suunnattuihin hankkeisiin voi hakea rahoitusta myös muista EU:n rahastoista tai kansallisilta rahoittajilta: 
• Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) sisäministeriöstä: www.intermin.fi/eusa 
•  Raha-automaattiyhdistyksestä: www2.ray.fi/fi/avustukset/hakeminen/hae-avustusta ​

Kannattaa seurata eri rahoittajien hakuilmoituksia aktiivisesti netistä, sillä hakuajat ja hakujen sisällöt vaihtelevat.

Lisätietoa kotouttamisesta löydät osoitteesta www.kotouttaminen.fi