1. Valitse etsimäsi sisällön teema(t)


2. Minkä tyyppistä sisältöä etsit?
Valitse hakukriteerit

Etsi sisällöstä (esim. hakusanalla 'viestintäohje'):

Maatilan tuet

Maaseutuohjelma; Maatilat
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto); Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma; investointituet; luonnonhaittakorvaukset; aloitustuki

Luonnonhaittakorvaus mahdollistaa viljelyn pohjoisissa olosuhteissa

Suomi on maailman pohjoisin maatalousmaa. Samoilla leveysasteilla sijaitsevat muun muassa Alaska, Grönlannin eteläkärki ja Siperia. Maataloustuotannon säilymisen kannalta luonnonhaittakorvauksen (ent. LFA) merkitys on erittäin suuri. Sen avulla tasoitetaan tulotasoeroa epäsuotuisten ja suotuisten alueiden viljelijöiden välillä.
 
Luonnonhaittakorvaus on merkittävä kannattavuuden parantaja suomalaisilla maatiloilla. Kannattavuus on elinehto sille, että maatiloille saadaan jatkajia. Kannattava maatalous mahdollistaa elinvoimaisten maatilojen säilymisen ja tätä kautta maaseudun työllisyyden ylläpitämisen sekä maaseutualueiden taloudellisen kehityksen. Maatalous puolestaan ylläpitää paitsi kotimaista ruuantuotantoa, myös avoimia maaseutumaisemia ja luonnon monimuotoisuutta.
 
Vasta kun maatalous on taloudellisesti kannattavaa ja tilalla on tulevaisuutta, viljelijät pystyvät hyödyntämään muita maaseudun kehittämistoimenpiteitä, investoimaan ja panostamaan ympäristötoimenpiteisiin.
 

Maatalous uudistuu investoimalla

 Rakennekehitys on vähentänyt suomalaisten maatilojen määrää ja kasvattanut niiden kokoa. Maatilayritysten koko kertoo usein niiden kilpailukyvystä, vaikka pienikin tila voi olla kannattava. Tuotantoa jatkaneet yritykset ovat halukkaita kehittämään toimintaansa, investoimaan uusiin tuotantorakennuksiin ja tekniikoihin.
 
Investointituen avulla edistetään maatilojen rakennushankkeita, joiden tavoitteena on parantaa toiminnan tehokkuutta sekä taloudellisia ja tuotannollisia olosuhteita. Näillä investoinneilla voidaan vaikuttaa alkutuotteiden laatuun ja tuotteiden saamiseen elintarvikemarkkinoille ja samalla parantaa maatalouden tuottavuutta ja kannattavuutta.
 
Uudet tuotantorakennukset ovat merkittävä keino edistää eläinten hyvinvointia. Tukien kautta ohjataan valitsemaan ympäristön kannalta suotuisia tuotantomenetelmiä. Maatiloilla on suuret mahdollisuudet bioenergian tuottajina ja hyödyntäjinä. Investointituella kannustetaan bioenergialaitosten rakentamiseen sekä lannan käsittelyyn ja varastoimiseen ympäristöä säästävällä tavalla.
 
Maaseutuohjelman investointitukea saaneet tilat ovat olleet keskimääräistä suurempia. Esimerkiksi uuteen navettaan tukea saaneilla tiloilla lehmäpaikkojen määrä oli investoinnin jälkeen keskimäärin 79 kun se kaikilla tiloilla oli 33 lehmää vuonna 2013.
 
Maaseutuohjelman väliar​vioinnin mukaan jopa kaksi kolmasosaa investoinneista jäisi tekemättä ilman tukea. Ohjelmakaudella 2007–2013 investointitukien suosio on ollut suurta. Nuoren viljelijän aloitustukia sai noin 3 500 uutta yrittäjää. Alle 40-vuotiaalle maatilayrittäjyyteen ryhtyvälle tarkoitettu aloitustuki on helpottanut maatilojen sukupolvenvaihdoksia ja nuorentanut maatilayrittäjien keski-ikää. Väliarvioinnin mukaan jopa 40 prosenttia aloitustukea hakeneista olisi jättänyt sukupolvenvaihdoksen tekemättä ilman tukea. Aloitustukea saaneista viljelijöistä 21 prosenttia oli naisia vuonna 2013 ja määrä on ollut jatkuvassa kasvussa.
 
​​​​​​