1. Valitse etsimäsi sisällön teema(t)


2. Minkä tyyppistä sisältöä etsit?
Valitse hakukriteerit

Etsi sisällöstä (esim. hakusanalla 'viestintäohje'):

Skip Navigation LinksMaaseutufi>fi>Maaseutuverkosto>Verkostopalvelut

Verkostopalvelut

Maaseutuohjelma
maaseutuverkosto
Uusia avauksia ja yhteyksiä maaseudun kehittäjille

Verkostopalvelut on Maaseutuviraston Maaseudun kehittämisosaston yksikkö, joka tunnettiin edellisellä ohjelmakaudella maaseutuverkostoyksikkönä. Verkostopalvelut työskentelee Mavi-talossa Alvar Aallon kadulla. Yksikkö vastaa maaseutuverkoston tavoitteiden toteutumisesta. Se kokoaa yhteen verkostoon maaseudun kehittämisen parissa toimivat kehittäjät, tutkijat, viranomaiset ja järjestöjen edustajat. 

Maaseutuverkostoon osallistumisen lähtökohtana on avoimuus ja yksinkertaisuus, joten verkosto pyrkii tarjoamaan monenlaisia osallistumismuotoja. Yksikkö vastaa maaseutuverkoston kokoamisesta, täydentämisestä ja aktivoinnista, osallistujien säännönmukaisen ja sitoutuneisuutta osoittavan vuorovaikutuksen ylläpitämisestä sekä ennakoivan ja joustavan toimintatavan tarjoamisesta. Tavoitteena on, että eri tahojen työ tuottaa synergioita maaseudun kehittämisessä.
 
Suomessa toimii ja on muodostumassa useita alueellisia maaseutuverkostoja. Niiden perustamisen lähtökohtana on ollut tavoite tehdä asioita yhdessä, toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevällä tavalla sekä muulle verkostolle hyviä toimintamalleja kehittäen. Maaseutuverkostopalveut toimii yhteistyössä alueellisten maaseutuverkostojen kanssa ja niiden toimintaa tukien. Alueelliset maaseutuverkostot ovat tärkeä linkki hyvien käytäntöjen keräämisessä ja levittämisessä.
 
Toimintaperiaatteitamme ovat:

•    verkottamista tehdään suunnitelmallisesti, aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti toimijoiden kanssa
•    viestintä on ymmärrettävää ja ajantasaista
•    yhteistyö tutkimuksen kanssa on rakentavaa ja tiivistä
•    kansainvälistyminen on keskeinen osa toimintaa
•    välittämällä esimerkkejä maaseudun kehittämisohjelmien käytännön tuloksista lisäämme yhteistyötä maaseudun ja maatalouden kehittäjien välillä.
 
Yksikkö tekee vuosittain toimintasuunnitelman itsearvioinnin. Sen lisäksi verkostotoiminnan vaikuttavuutta arvioidaan osana ohjelman arviointia.

 
 Unelmien lähikylää rakentamassa Kalliojärvellä.​


​​​
comments powered by Disqus