1. Valitse etsimäsi sisällön teema(t)


2. Minkä tyyppistä sisältöä etsit?
Valitse hakukriteerit

Etsi sisällöstä (esim. hakusanalla 'viestintäohje'):

Skip Navigation LinksMaaseutufi>fi>Maaseutuverkosto>Maaseutuverkoston toimijat

Maaseutuverkoston toimijat

Maaseutuohjelma
maaseutuverkosto

Maaseutuverkoston toiminta kattaa koko Suomen mukaan lukien Ahvenanmaan.

Maaseutuverkoston yhtenä osana ovat kehittämisohjelmien parissa toimivat viranomaiset:. maa- ja metsätalousministeriö ja Maaseutuvirasto sekä aluehallinnosta Ahvenanmaan maakuntahallitus, ELY-keskukset ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset. Maaseutuverkoston työssä on mukana myös rakennerahastojen sekä meri- ja kalatalousrahaston toimeenpanosta huolehtivat viranomaiset sekä maaseutua ja maataloutta tutkivien tutkimuslaitosten edustajat.

Ohjelmaa toteuttavat Leader-ryhmät sekä muut järjestöt ovat olennainen osa verkostoa. Verkostoon kuuluvat neuvonta- ja tuottajajärjestöjä, aluetasolla toimivia yrittäjäjärjestöjä, seudullisten yrityspalvelujen ja keskeisten ympäristö-, eläinsuojelu-, maaseudun ja kylien kehittämisjärjestöjä sekä yhdistyksiä. Lisäksi mukana on maaseudulla nais-, nuoriso-, tai kulttuurityötä tekeviä organisaatiota. Paikallisista toimijoista tärkeitä ovat kyläyhdistykset sekä muut paikallista maaseudun kehittämistyötä tekevät yhdistykset. Verkostotoiminta on avointa kaikille, joilta löytyy tahtoa, intoa ja ideoita maaseudun kehittämiseen.

Maaseutuverkostossa ovat mukana muun muassa seuraavat tahot:

Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö
Sisäministeriö Ympäristöministeriö
Maaseutuvirasto ELY-keskukset
Suomen ympäristökeskus SYKE Metsäkeskukset
Suomen Kuntaliitto Maakuntien liitot
MTK Svenska lantbrukproducenternas centalförbund
Pro Agria Maa- ja kotitalousnaisten keskus
Luonnonvarakeskus Luke Pellervon Taloudellinen Tutkimuslaitos (PTT)
Helsingin yliopisto/Ruralia-instituutti Vaasan yliopisto/Levón- instituutti
Leader-ryhmät
Maaseutupolitiikan neuvosto Suomen kylätoiminta ry
Suomen luonnonsuojeluliitto ry Suomen Yrittäjät
Birdlife Suomi WWF Suomi
Natur och Miljö Suomen 4H-liitto
Maaseudun Uusi Aika, MUA Luomuliitto
Maaseudun Sivistysliitto MSL Svenska Studiecentralen, SSC
Svenska lantbrukssällskapensförbund, SLF Metsätalouden kehittämiskeskus, Tapio
Ålands landskapsregering
​ ​​​
comments powered by Disqus