1. Valitse etsimäsi sisällön teema(t)


2. Minkä tyyppistä sisältöä etsit?
Valitse hakukriteerit

Etsi sisällöstä (esim. hakusanalla 'viestintäohje'):

Skip Navigation LinksMaaseutufi>fi>Maaseutuverkosto>Maaseutuverkoston tehtävät

Maaseutuverkoston tehtävät

Maaseutuohjelma
maaseutuverkosto
Maaseutuverkopalveluiden tehtäviin kuuluu viestintä, koulutus, hyvien käytäntöjen kerääminen ja levittäminen sekä kansainvälistymisen edistäminen. 

Maaseutuverkostopalvelut koordinoi ja sitouttaa valtakunnallista maaseutuverkostoa, ja vastaa maaseutuverkostolle asetettujen tehtävien toteutumisesta.
 
Ohjelmakaudella 2014-2020 maaseutuverkosto: 

  • viestii ohjelman toimenpiteistä, tukijärjestelmistä, tuloksista ja maaseutuverkoston toiminnasta mm. verkko- ja mediaviestinnän sekä julkaisujen avulla. Kehittää viestintävälineitä maaseutuverkoston käyttöön. Laatii viestintäsuunnitelman ohjelman hallintoviranomaisen johdolla ja valtakunnallisen viestintäverkoston kanssa
  • kokoaa ja nostaa esiin esimerkkejä tuetusta toiminnasta sekä jakaa ohjelman toteutuksen hyviä käytäntöjä 
  • varmistaa ohjelmien arvioinnissa ja seurannassa esiin nousseiden tulosten siirtymisen ohjelman toteuttajille ja käytäntöön. Kokoaa maaseutuverkoston toimijoita työskentelemään ohjelman teemojen edistämiseksi. Arvioi verkoston toiminnan vaikuttavuutta
  • kouluttaa ja tukee maaseutuohjelman toimijoiden verkostoitumista järjestämällä esimerkiksi tapaamisia ja koulutuksia. Edistää alueidenvälisiä ja valtakunnallisia hankkeita ja tukee ohjelman koordinaatiota ja yhteistyötä eri rahoittajien kesken laajojen hankekokonaisuuksien syntymiseksi 
  • tukee asiantuntijoiden, neuvojien ja innovaatiotoiminnan verkostoitumista, mukaan lukien Euroopan innovaatiokumppanuusverkoston (EIP) tuki
  • osallistuu ja vaikuttaa EU:n maaseutuverkoston toimintaan
  • tukee ohjelmiin liittyvää kansainvälistä yhteistyötä

 
Aivomyrskyä innovaatioleirillä.
 
comments powered by Disqus