1. Valitse etsimäsi sisällön teema(t)


2. Minkä tyyppistä sisältöä etsit?
Valitse hakukriteerit

Etsi sisällöstä (esim. hakusanalla 'viestintäohje'):

Skip Navigation LinksMaaseutufi>fi>Maaseutuohjelma>Viestintä>Uutiset>Uutiset 2015>Kaikki mitä olet halunnut tietää Hyrrästä!

Kaikki mitä olet halunnut tietää Hyrrästä!

Maaseutuohjelma; Hankkeet; Yrittäjyys; Maatilat
sähköinen asiointi

​Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tukien haku alkaa tämän kevään aikana. Tällä ohjelmakaudella tukia voi hakea yhä enemmän sähköisesti.

Vipu-palvelu on jo viljelijöille tuttu verkkoasiointipalvelu, jonka kautta haetaan tuet keväisin. Mutta mikä on Hyrrä ja miten se muuttaa tukien hakemista?

Maaseutu.fi:n tiukkaan kysymyspatteristoon vastaa Maaseutuviraston ylitarkastaja Sari Honkola.

– Mikä Hyrrä on?
Hyrrä on uusi sähköinen asiointipalvelu, jonka kautta voi hakea maaseudun kehittämistukia. Hyrrä otetaan käyttöön kuluvan vuoden aikana.

– Mitä tukia voi hakea Hyrrän kautta?
Hyrrän kautta voi hakea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisia maatalouden investointitukia sekä nuoren viljelijän aloitustukia, maaseudun kehittämiseen liittyviä hanketukia, yritysten perustamis- ja investointitukia sekä neuvontakorvausta ja ei-tuotannollista investointitukea.

– Voiko Hyrrän kautta toimittaa hakemusten liitteetkin?
Hyrrän kautta toimitetaan myös liitteitä osana hakemusta. Hyrrä opastaa hakijaa, millaisia liitteitä hakemukseen tulee liittää. Hyrrään on mahdollista liittää myös muita liitteitä, jos hakija katsoo ne tarpeellisiksi asian käsittelyn kannalta.

Sari Honkola ja Hyrrä.

– Mitä jos hakemusta pitää täydentää?
Jos hakemusta pitää täydentää, tuenhakija saa ilmoituksen siitä Hyrrään sekä vastuuhenkilön sähköpostiin. ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän käsittelijä erittelee hakemuksen täydennettävät kohdat.
Täydennyspyynnössä kerrotaan tarkemmin, millaisia täydennyksiä hakemukseen tarvitaan ja mihin mennessä täydennykset tulee toimittaa Hyrrään.

– Miten maksatus haetaan?
Maksun hakeminen tapahtuu hyvin samantyyppisesti kuin tukihakemuksenkin tekeminen Hyrrässä. Kun tuenhakija on saanut tukipäätöksen, hän voi hakea maksua. Maksuhakemus täytetään Hyrrässä ja liitteeksi toimitetaan tarvittavia asiakirjoja. Valmis maksuhakemus allekirjoitetaan sähköisesti ja lähetetään, jolloin se siirtyy ELY-keskukseen käsiteltäväksi. 

–Tarvitaanko Hyrrään tunnukset ja miten ne saa?
Hyrrään kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti). Jos tukea haetaan organisaatiolle, tulee organisaation valtuuttaa henkilölle riittävät oikeudet ennen Hyrrään kirjautumista. Valtuutus tehdään Verohallinnon Katso-palvelussa. 

– Voivatko esimerkiksi kyläyhdistyksetkin hakea tukea sähköisesti? Miten hakemus allekirjoitetaan, jos hakijana on yhdistys?
Kyllä myös yhdistykset voivat hakea tukia sähköisesti, kuten muutkin tuenhakijaksi oikeutetut hakijat. Kun hakijana on yhdistys tai jokin muu organisaatio, tarvitaan verottajan tarjoamassa Katso-palvelussa tehty valtuutus, jolla hakemuksen täyttäjä voi toimia organisaation edustajana Hyrrässä. Katso-kirjautumisesta tullaan antamaan hakijalle tarvittava ohjeistus.

Allekirjoittaminen Hyrrässä tapahtuu sähköisesti eli paperisia lomakkeita allekirjoituksineen ei tarvitse toimittaa postitse ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään.

– Voiko tukia enää hakea paperihakemuksilla?
Tukien haku paperisena on jatkossakin mahdollista. Tällöin hakemukset toimitetaan aiemmalta kaudelta totuttuun tapaan ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään, jos on kyseessä Leader-ryhmän kautta haettava hanke- tai yritystuki.

– Mitä hyötyä Hyrrästä on?
Sekä viranomaisen että hakijan työ helpottuu ja nopeutuu sähköisen asioinnin myötä. Viranomainen käsittelee hakemuksen samalla järjestelmällä kuin mitä asiakas käyttää. Tämän ansiosta tieto kulkee viranomaiselle nopeasti ja käsittely on sujuvaa. Hakemuksen voi tehdä vaikkapa kotona ja lähettää mihin aikaan tahansa.

– Päästäänkö valtavista paperiarkistoista vihdoin eroon, kun haku on sähköinen?
Koska haku ja käsittely sähköistyvät, myös arkistosta tulee sähköinen. Asiakirjat tallentuvat sähköiseen arkistoon.

– Mitä taitoja tuenhakijalta vaaditaan, jotta hän osaa käyttää Hyrrää? Saavatko tuenhakijat koulutusta Hyrrän käyttöön?
Hyrrän käyttö on niin helppoa, että erillistä koulutusta ei tarvita. Käytön tueksi tehdään videoita ja ohjeita ja lisäksi järjestelmässä on ohjetekstejä, jotka neuvovat hakijaa täyttämään hakemukseen oikeanlaista tietoa. Yleistä neuvontaa saa tarvittaessa paikallisesta Leader-ryhmästä ja ELY-keskuksesta.

– Näkeekö Hyrrästä, onko muualla Suomessa vastaavia hankkeita, joista voisi ottaa mallia?
Maaseutuvirasto uudistaa hankerekisteriä, josta voi saada tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetuista hankkeista ja myönnetyistä tuista. Suoraan Hyrrästä hankerekisteriä ei pääse selaamaan, mutta se löytyy verkosta.

– Kuulostaa hyvältä! Milloin Hyrrää pääsee käyttämään?
Hyrrä otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana vaiheittain. Maaseutuviraston arvion mukaan nuorten viljelijöiden aloitustuen haku voi alkaa maaliskuussa, maaseudun yritys- ja hanketukien haku huhtikuussa ja maatilojen investointitukien haku toukokuussa. Ensin avataan tukien haut ja myöhemmin maksun hakeminen. Maaseutuvirasto tiedottaa vielä tarkemmin hakujen avautumisesta.

Lisätietoja ja esittelyvideoita: www.mavi.fi/hyrra

comments powered by Disqus