1. Valitse etsimäsi sisällön teema(t)


2. Minkä tyyppistä sisältöä etsit?
Valitse hakukriteerit

Etsi sisällöstä (esim. hakusanalla 'viestintäohje'):

Tavoitteet

Maaseutuohjelma
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto); Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
Uudet teknologiat, ilmaston muuttuminen ja monet yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat maaseudun tulevaisuuden näkymiin. Maaseutuohjelmalla halutaan parantaa yrittämisen ja elämisen edellytyksiä maaseudulla. 

Maaseutuohjelman kolme strategista painopistettä ovat seuraavat: 

  • Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla.
  • Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä  kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista.
  • Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa.

Ohjelman tavoitteet liittyvät yrittämiseen, ihmisten asumiseen ja työntekoon sekä ympäristön tilaan.

Tavoitteena ovat seuraavat:

  • osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät,
  • ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat,
  • luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat,
  •  maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat,
  •  maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu,
  •  maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia

Tutustu, millaisilla toimenpiteillä tavoitteita pyritään toteuttamaan.

Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain mittareilla, joihin voit tutustua täällä.

​​​​