1. Valitse etsimäsi sisällön teema(t)


2. Minkä tyyppistä sisältöä etsit?
Valitse hakukriteerit

Etsi sisällöstä (esim. hakusanalla 'viestintäohje'):

Skip Navigation LinksMaaseutufi>fi>Maaseutuohjelma

Maaseutuohjelma pähkinänkuoressa

Maaseutuohjelma
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto); Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
Ma​nner-S​uomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 eli maaseutuohjelma on ​on työkalu, jolla tehdään maaseudusta parempi paikka.

Vuosina 2014-2020 maaseutuohjelmasta on haettavissa reilut 8 miljardia euroa erilaisia tukia, joiden avulla kehitetään maaseutua.

Osa maaseutuohjelman rahoituksesta on kansallista rahoitusta ja osa rahoituksesta tulee EU:n maaseuturahastosta. Maaseuturahasto on yksi Euroopan rakenne- ja investointirahastoista. 

Kuka voi hyötyä maaseutuohjelmasta ja miten?

Maaseutuohjelman tukia voivat hakea muun muassa viljelijät, maaseudun yritykset, maaseudun asukkaat, oppilaitokset, kehittäjäorganisaatiot ja kunnat.

Maatalousyrittäjät voivat hakea tukea korvauksena viljelystä Suomen pohjoisissa luonnonoloissa. Maatalousyrittäjille maksetaan myös korvauksia ympäristön eteen tehdystä työstä. Ympäristökorvauksilla edistetään ympäristöasioita niin maatiloilla kuin myös laajemmin. Maatilat voivat hakea tukia myös erilaisiin kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä lisääviin investointeihin.

Maaseutuohjelman kautta tarjotaan myös neuvontaa ja koulutusta, jonka avulla pyritään lisäämään maatalousyrittäjien osaamista muun muassa eläinten hyvinvointiin, ympäristöasioihin ja energiatehokkuuteen liittyen.

Maaseudun pienet ja keskisuuret yritykset voivat hakea tukea muun muassa  liiketoiminnan aloittamiseen, liiketoiminnan monipuolistamiseen ja sen kasvattamiseen. Yritykset voivat hakea tukea myös tuotekehitykseen, markkinointiin, kokeiluihin, kansainvälistymiseen ja yhteistyöhön. 
 
Maaseudun asukkaat voivat hakea tukea kehittääkseen alueensa viihtyisyyttä, saavutettavuutta tai palveluja. Maaseutuohjelma tukee myös uutta teknologiaa ja toimintatapoja, joilla palveluja voidaan kehittää.

Maaseutuohjelman avulla parannetaan myös laajakaistayhteyksiä. Maaseudun laajakaistayhteyksien parantuminen kasvattaa maaseudun vetovoimaa asuinpaikkana ja tarjoaa mahdollisuuksia yrittäjille.

Kehittäjäorganisaatiot, kunnat, yritykset ja asukkaat voivat valmistella yhdessä paikallisia, alueellisia tai kansainvälisiä hankkeita elinkeinojen, osaamisen ja palveluiden kehittämiseksi.
Mistä tukea voi hakea?
Neuvoja maaseutuohjelman rahoituksen hyödyntämiseksi saa
kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueilta,
ELY-keskuksilta ja paikallisilta Leader-ryhmiltä. Hae omalla paikkakunnallasi toimivien neuvontaorganisaatioiden yhteystiedot.
 
Maaseuturahaston hallintoviranomaisena toimiva maa- ja metsätalousministeriö vastaa ohjelman toimenpiteiden suunnittelusta sekä siihen liittyvästä lainsäädännöstä. Maaseutuvirasto vastaa varojen käytöstä ja toimii Suomen maksajavirastona. Tuet maksetaan siis Maaseutuviraston kautta.​
​​​​​​​​​​​​
Maaseutuohjelma hyödyttää meitä kaikkia - katso video!
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​