Mikro- ja pienyritykset: energiaratkaisuilla ja resurssitehokkuudella kustannussäästöjä

Nyt on erinomainen aika tehostaa yrityksesi toimintaa. Suomi on saanut EU:n maaseuturahastosta elpymisvaroja 26 miljoonaa euroa maaseudun yritystoiminnan kehittämiseen. Voit hakea elpymistukea esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöönottamiseen yrityksessäsi. Siirtymällä ympäristöystävällisempään ja resurssitehokkaampaan teknologiaan parannat yrityksesi kilpailukykyä ja säästät kustannuksissa. Jos suunnittelet yrityksen hankintaa maaseudulta, voit saada tukea omistajanvaihdoksen suunnitteluun.
Yrittäjä työpöydän ääressä

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voi hakea maaseudulla toimiva mikro- ja pienyritys, jolla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan (katso yrityksesi sijainti Ruokaviraston sivuilla olevasta aluerajauskartasta). Yrittäjällä tulee olla riittävä ammattitaito ja ikää vähintään 18 vuotta. Yritys voi olla yritysmuodoltaan yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi), osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai maatila.

Tukea voi hakea myös henkilö, joka suunnittelee yrityksen hankkimista omistajanvaihdoksen avulla ydinmaaseudulta tai harvaan asutulta maaseudulta.

Mitä rahoitetaan?

Voit hakea investointitukea:

• uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön rakentamiseen (ei maatalouskäyttöön)

• uusiutuvaa energiaa tuottavan laitoksen uudistamiseen

• siirtymiseen uusiutuvaan energiaan tai uusiutuvan energian käytön lisäämiseen (esim. aurinkopaneelit ja lämpöpumppuratkaisut)

• yrityksen energia- ja materiaalitehokkuutta parantavien uusien laitteiden hankkimiseen ja tuotannon tehostamiseen parhaan käyttökelpoisen uuden tekniikan (BAT) ja digitalisaation avulla

Investoinnit voivat olla aineellisia tai aineettomia investointeja.

Paras käyttökelpoinen uusi tekniikka (BAT) tarkoittaa mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia teknologisia ratkaisuja, joilla voidaan tehokkaimmin ehkäistä ympäristön pilaantumista. Tekniikka on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista silloin, kun se on saatavissa käyttöön yleisesti ja sitä voidaan soveltaa kohtuullisin kustannuksin.

Tukea ei voi saada käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan.

Voit hakea tukea myös omistajanvaihdoksen suunnitteluun. Jos haluat hankkia jo olemassa olevan yrityksen, joka toimii harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla, voit saada tukea yrityksen omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun.

Tuen määrä

Investoinnin on oltava riittävän suuri, jotta tukea voi saada. Tukea ei myönnetä, jos tuen määrä jäisi alle 2000 euron.

Uuteen biokaasulaitokseen tai uuteen biokaasun tuotantoyksikköön voi saada 50 % tuen.

Jos yrityksesi on maataloustuotteita jalostava mikro- tai pienyritys (Annex I -yritys), voit saada investointeihin 35 % tukea. Tuen määrä voi olla enintään 200 000 euroa.

Muut maaseudun yritykset voivat saada tukea 30 % investoinnin kokonaiskustannuksista. Tuki muille maaseudun yrityksille on de minimis -tukea.

Ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittaviin asiantuntijapalveluihin voidaan myöntää tukea 5000–10 000 euroa. Tuen viimeinen erä maksetaan, kun yrityskauppa on toteutunut.

Näin haet tukea

Tee hakemus Hyrrä-asiointipalvelussa. Alueesi ELY-keskus neuvoo tuen hakemisessa. Lisätietoa tuen tarkemmista ehdoista ja hakemisesta

Vuonna 2022 elpymisvaroja koskevia hakemuksia käsitellään jaksoissa, jotka päättyvät 15.1., 15.3., 15.8. ja 15.10.

Muokkauspäivämäärä: 3.12.2021