Laajakaistahankkeet: Kyläverkon rakentamiseen voi saada jopa 70 % tuen

Maaseuturahasto sai EU:n elpymisrahastosta 16 miljoonan euron lisäpotin laajakaistahankkeisiin. Nyt on hyvä mahdollisuus saada rahoitusta kunnan tai kylän laajakaistayhteyksien rakentamiseen. Toimiva verkkoyhteys parantaa alueen vetovoimaa ja asumisen ja yrittämisen edellytyksiä maaseudulla.

Langattomat yhteydetkin edellyttävät kattavaa valokuituverkkoa. Kun kylälle rakennetaan valokuituverkkoa, samalla voidaan rakentaa yhteys myös tukiasemille tai mastolle, jolloin rakennettu verkko tukee myös langattomien yhteyksien kehittämistä.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voivat hakea esimerkiksi kyläyhdistykset tai muut yhdistykset, osuuskunnat, kunnat ja paikallisoperaattorit.

Mitä rahoitetaan?

Kyläverkolla tarkoitetaan tilaajayhteysverkon rakentamista tarvittavine yhteysverkkoineen kylään tai kyläryhmiin. Kyläverkkohankkeella ei voida rakentaa pitkiä runkoverkkoja, joten se edellyttää valmista ja kapasiteetiltaan riittävää runkoverkkoa tai yhteistyötä runkoverkkoa rakentavien hankkeiden tai toimijoiden kanssa.

Tuettavien yhteyksien on taattava vähintään 100 Mbit/s nopeudella toimiva yhteys. Nopeusvaatimus on nousemassa lähivuosina, joten käytännössä rahoitettavilla hankkeilla nopeuden on hyvä olla 1 Gbit/s.

Tuen määrä

Laajakaistahankkeeseen voi saada 50 tai 70 prosenttia tukea hakijan liikevaihdosta riippuen. Tuki maksetaan jälkikäteen.

Näin haet tukea

Ota ensin yhteyttä alueesi ELY-keskukseen ja kerro ideastasi. Tee hakemus Hyrrä-asiointipalvelussa. ELY-keskukset valitsevat rahoitettavat hankkeet valintajaksoittain, joista ensimmäiset ovat 20.5.–14.6.2021 ja 15.6.–30.9.2021. Jotta hakemuksen saa mukaan valintajaksolle, hakemus on tehtävä sähköisesti
viimeistään valintajakson viimeisenä päivänä klo 23.59 tai toimitettava paperisena ELY-keskukseen valintajakson viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä. Valintajaksot ovat samat koko maassa.

Lisätietoa tuen hakemisesta

Alueelliset ELY-keskukset, yhteystiedot

Muokkauspäivämäärä: 31.5.2021