Maaseuturahaston elpymisvarat

EU-maaseuturahaston elpymisvarat ovat osa laajempaa EU:n elpymisrahoitusta. Maaseuturahastoon on kohdistettu noin 210 miljoonaa euroa paremman tulevaisuuden takaamiseksi.

Maaseuturahaston elpymisvaroja kohdennetaan toimiin, jotka edistävät vihreää taloutta, digitaalisuutta ja sosioekonomista kestävyyttä. Elpymisrahoitus sidotaan vuosina 2021–2022, ja sitä voi käyttää kolmena sitomista seuraavana vuotena.

Elpymisrahoitus tulee haettavaksi vuoden 2021 aikana. Tiedotamme asiasta myöhemmin.

Rahoitettavaksi esitettyjä toimenpiteitä:

  • Maatalousinvestoinnit​
  • Yritysrahoitus​
  • Laajakaista ja digi-hankkeet​
  • Ympäristökorvauksista kiertotalouden edistämistoimet​
  • Luonnonmukainen tuotanto​
  • Eläinten hyvinvointi​
  • EIP-hankkeet (European Innovation Partnership)

Huomaa, että kaikkia muita toimia lukuun ottamatta EIP-hankkeita ja luomukorvausta rahoitetaan tällä hetkellä toisista varoista.

Esimerkiksi maaseudun yritystukia voi hakea jatkuvasti. EU:n elpymisvaroista saatava lisärahoitus maaseudun yritystukiin ei kuitenkaan ole vielä haettavissa. Haun avautumisesta tiedotetaan erikseen.

Viljelijä, yrittäjä ja tutkija ideoivat yhdessä

Innovaatioryhmät: Yhteistyöllä ratkaisuja maatalouden haasteisiin

Onko sinulla alkutuotantoon liittyvä ongelma, jonka ratkaiseminen synnyttäisi innovaation, josta olisi hyötyä laajemmalle joukolle? Ratkaisu tuottaisi lisää tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä alan yrityksille? Ongelman ratkaisu uudistaisi maa- ja metsätaloutta tai edistäisi biotaloutta? Jos vastasit kyllä, tutustu maaseudun innovaatiorahoitukseen.

Nyt avautuva hakukierros (7.9.‒29.10.) rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joten hankkeen pitää myös edistää joko digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa, siirtymistä vihreään talouteen tai parantaa alkutuotannon resilienssiä, eli sopeutumis- ja stressinsietokykyä muuttuvissa olosuhteissa.

Lisätietoa innovaatioryhmien rahoituksesta

Maatila, johon suunnitellaan tuulivoimaa tai biokaasulaitosta tai aurinkopaneeleja

Maatalousinvestoinnit: Nyt kannattaa päivittää maatilan energiavalinnat

Suomi on saanut EU:n elpymisvaroista mittavan rahoituspaketin, josta tuetaan muun muassa maatilojen panostuksia ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin. Rahoituksen avulla voit esimerkiksi vaihtaa maatilasi energiaratkaisut energiaa säästäviin ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin vaihtoehtoihin, jotka näkyvät pienempinä sähkölaskuina tulevaisuudessa. Rahoitusta voi käyttää myös eläinten hyvinvointia parantaviin uudistuksiin, jotka maksavat itsensä takaisin tuotantoeläinten terveydessä ja tuottavuudessa. Rahoitusta voi jo hakea, mutta lopullinen hyväksyntä rahoituspaketille saadaan vasta myöhemmin tämän vuoden aikana. Huomaa, että voit aloittaa investoinnin toteuttamisen vasta kun olet saanut ELY-keskuksesta myönteisen rahoituspäätöksen.

Lisätietoa maatalousinvestointien rahoituksesta

Kyläläiset laajakaistaa suunnittelemassa

Laajakaistahankkeet: Kyläverkon rakentamiseen voi saada jopa 70 % tuen

Maaseuturahasto sai EU:n elpymisrahastosta 16 miljoonan euron lisäpotin laajakaistahankkeisiin. Nyt on mahdollisuus saada rahoitusta kunnan tai kylän laajakaistayhteyksien rakentamiseen. Toimiva verkkoyhteys parantaa alueen vetovoimaa ja asumisen ja yrittämisen edellytyksiä maaseudulla.

Langattomat yhteydetkin edellyttävät kattavaa valokuituverkkoa. Kun kylälle rakennetaan valokuituverkkoa, samalla voidaan rakentaa yhteys myös tukiasemille tai mastolle, jolloin rakennettu verkko tukee myös langattomien yhteyksien kehittämistä.

Lisätietoa laajakaistarahoituksesta


Muokkauspäivämäärä: 18.8.2021