Maaseuturahaston elpymisvarat

EU-maaseuturahaston elpymisvarat ovat osa laajempaa EU:n elpymisrahoitusta. Maaseuturahastoon on kohdistettu noin 210 miljoonaa euroa paremman tulevaisuuden takaamiseksi.

Maaseuturahaston elpymisvaroja kohdennetaan toimiin, jotka edistävät vihreää taloutta, digitaalisuutta ja sosioekonomista kestävyyttä. Elpymisrahoitus on haettavissa vuosina 2021–2022.

Yrittäjä työpöytänsä ääressä

Mikro- ja pienyritykset: energiaratkaisuilla ja resurssitehokkuudella kustannussäästöjä

Nyt on erinomainen aika tehostaa yrityksesi toimintaa. Suomi on saanut EU:n maaseuturahastosta elpymisvaroja 26 miljoonaa euroa maaseudun yritystoiminnan kehittämiseen. Voit hakea elpymistukea esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöönottamiseen yrityksessäsi. Siirtymällä ympäristöystävällisempään ja resurssitehokkaampaan teknologiaan parannat yrityksesi kilpailukykyä ja säästät kustannuksissa. Jos suunnittelet yrityksen hankintaa maaseudulta, voit saada tukea omistajanvaihdoksen suunnitteluun.

Lisätietoa yritysrahoituksesta


Maatila, johon suunnitellaan tuulivoimaa tai biokaasulaitosta tai aurinkopaneeleja

Maatalousinvestoinnit: Nyt kannattaa päivittää maatilan energiavalinnat

Suomi on saanut EU:n elpymisvaroista mittavan rahoituspaketin, josta tuetaan muun muassa maatilojen panostuksia ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin. Rahoituksen avulla voit esimerkiksi vaihtaa maatilasi energiaratkaisut energiaa säästäviin ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin vaihtoehtoihin, jotka näkyvät pienempinä sähkölaskuina tulevaisuudessa. Rahoitusta voi käyttää myös eläinten hyvinvointia parantaviin uudistuksiin, jotka maksavat itsensä takaisin tuotantoeläinten terveydessä ja tuottavuudessa. Huomaa, että voit aloittaa investoinnin toteuttamisen vasta kun olet saanut ELY-keskuksesta myönteisen rahoituspäätöksen.

Lisätietoa maatalousinvestointien rahoituksesta

Viljelijä, tutkija ja yrittäjä innovoivat yhdessä

Innovaatioryhmät: Yhteistyöllä ratkaisuja maatalouden haasteisiin

Ideakartoitus auki 15.3.2022 saakka

Onko sinulla alkutuotantoon liittyvä ongelma, jonka ratkaiseminen synnyttäisi innovaation, josta olisi hyötyä laajemmalle joukolle? Ratkaisu tuottaisi lisää tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä alan yrityksille? Ongelman ratkaisu uudistaisi maa- ja metsätaloutta tai edistäisi biotaloutta? Jos vastasit kyllä, tutustu maaseudun innovaatiorahoitukseen. Hankkeen pitää myös edistää joko digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa, siirtymistä vihreään talouteen tai parantaa alkutuotannon resilienssiä, eli sopeutumis- ja stressinsietokykyä muuttuvissa olosuhteissa.

Lisätietoa innovaatioryhmien rahoituksesta

Kyläläiset laajakaistaa suunnittelemassa

Laajakaistahankkeet: Kyläverkon rakentamiseen voi saada jopa 70 % tuen

Maaseuturahasto sai EU:n elpymisrahastosta 16 miljoonan euron lisäpotin laajakaistahankkeisiin. Viimeisin hakukierros päättyi 30.9.2021.

Toimiva verkkoyhteys parantaa alueen vetovoimaa ja asumisen ja yrittämisen edellytyksiä maaseudulla. Langattomat yhteydetkin edellyttävät kattavaa valokuituverkkoa. Kun kylälle rakennetaan valokuituverkkoa, samalla voidaan rakentaa yhteys myös tukiasemille tai mastolle, jolloin rakennettu verkko tukee myös langattomien yhteyksien kehittämistä.

Lisätietoa laajakaistarahoituksesta

Muokkauspäivämäärä: 10.2.2022