Monialaisuus ja eri kohderyhmät

Monialaisuus on tyypillistä maaseudun yrittäjyydelle. Perinteisen maatalouden ulkopuolelle laajentavaa, muun alan yritystoimintaa harjoittavaa maatilaa kutsutaan monialaiseksi maatilaksi.

Olemassa olevat resurssit usein lähtökohtana

Monialaiset tilat hyödyntävät erityisesti maatalouden aineellisia resursseja, kuten olemassa olevia laitteita ja rakennuksia, sekä osaamistaan muussa yritystoiminnassa. Esimerkiksi maataloustraktoreille etsitään kasvukauden ulkopuolella töitä urakoinnista.

Monialaisella tilalla toiminta hakee vielä muotojaan. Aloittamisvaiheessa yrittäjäperhe vastaa koko työstä, tuotannosta liikkeenjohtoon.

Eri toimialat asettavat osaamiselle omat vaatimuksensa, ja toimintojen yhteensovittaminen on yksi avainkysymyksistä. Töitä organisoimalla ja toimintaa kehittämällä voidaan auttaa yrittäjää jaksamaan työssään.

Monet markkinat

Usein yrityksen on myös myytävä osaamistaan ja resurssejaan monille markkinoille. Maaseudun matkailuyrittäjät saavat osan tuloistaan matkailijoilta, osan lähikaupungin kokousvieraista ja osan paikallisista perhejuhlista.

Fysioterapeuttiyrittäjän liikevaihdosta osa tulee kunnan maksamista palveluista, osa vapaa-ajanasukkaille tai matkailijoille suunnatuista hyvinvointi- ja vapaa-ajanpalveluista.

Yksinään mikään asiakasryhmä ei välttämättä riitä. Mutta julkista ja yksityistä kysyntää yhdistämällä on mahdollista saada aikaan ympärivuotinen työpaikka. Samalla pidetään huolta lähipalveluiden säilymisestä.

14.12.2009