Maaseutu on monipuolinen toimintaympäristö yritykselle

Maaseudulla toimivan pienen yrityksen toimintaympäristö on moniaineksinen kokonaisuus. Maaseudun yritystoiminta kohtaa entistä voimakkaampana markkinoiden kansallisen ja kan-sainvälisen kilpailutilanteen.

Yritykset hakevat kilpailuetua kustannusten alentamisesta tai erikoistumisesta. Toimiala ja tuotteet määräävät varsin pitkälti myös maaseutualueiden yritystoimintaa kilpailutilanteissa.

Erityispiirteenä monialaisuus

Monialaisuus on tyypillistä maaseudun yrittäjyydelle. Perinteisen maatalouden ulkopuolelle laajentavaa, muun alan yritystoimintaa harjoittavaa maatilaa kutsutaan monialaiseksi maatilak-si.

Mahdollisuuksia menestymiseen

Maaseudun yrittäjyydessä on paljon vahvuuksia ja mahdollisuuksia, jotka liittyvät luontoon, ympäristön puhtauteen ja aitoon yrittäjähenkeen.

Haasteita

Yrittäjyydessä maaseudulla on usein erityisiä haasteita, kuten pitkät välimatkat ostajaan, asiakkaisiin tai yrittäjäpalveluihin.

18.6.2014