Aurassa investoidaan tulevaisuuteen

Tecdoma Oy on Aurassa sijaitseva erikoislista- ja paneelituotantoon keskittynyt puutuotealan yritys. Syksyllä yrityksen toiminta laajenee myös bioenergia-alalle, kun uusi tietokoneohjattu höyläyslinja käynnistyy ja tuottaa sivutuotteena myös lämmitykseen käytettävää pellettiä. Höyläinvestointiin ja yritystoiminnan laajentamiseen on yritykselle myönnetty tukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Yrityksen strategiana on erikoistua saneeraus- ja korjausrakentamisessa tarvittaviin pieniin sarjoihin, joissa pieni toimittaja voi toimia suuria joustavammin. Uusimman höyläteknologian ansiosta yritys myös pystyy monipuolistamaan tuotetarjontaansa entistä kilpailukykyisemmäksi.

Yrittäjä Markku Heikka uskoo korjausrakentamisen tuovan kysyntää lamasta huolimatta. Investointi parantaa myös jatkajan mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Markku Heikan poika, Janne Heikka onkin jo vahvasti mukana yrityksen toiminnassa.

Heikka aloitti sirkkelisahaus- ja höyläysliiketoiminnan alun perin maatalouden liitännäiselinkeinona 1980-luvun puolivälissä. Myöhemmin muusta yritystoiminnasta on kehittynyt pääelinkeino ja pellot on laitettu vuokralle.

Yrittäjyys on maatilan pojalle ollut luonnollinen valinta, jossa oman työnsä tulokset näkee heti. Puutuotealan kehittämistoimintakin on tullut Heikalle tutuksi Varsipuu ry:n hallituksesta.

Omalla tilalla sijaitsevassa yrityksessä työaikaa voi säädellä joustavasti, mutta toisaalta yritystoiminta sitoo toisinaan ympäri vuorokauden.