NeuroCattle -ohjelmasta apua karjatiloille

Maatilatuotanto muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Karjatiloille suunniteltu elektroninen järjestelmä NeuroCattle hyödyntää langatonta teknologiaa eläimiä koskevien tietojen keräämisessä suoraan kentältä.

Ohjelmistoa kehitetään kahden ylivieskalaisyrityksen yhteistyönä siten, että suunnittelusta vastaa NeuroAgent Oy ja ID-Import Oy hoitaa ohjelmistoon liittyvien laitteiden maahantuonnin. NeuroCattle-ohjelmiston toimivuutta kokeillaan parhaillaan 3-4 maatilalla ympäri Suomea.

Monipuolinen ohjelmisto laajaan hyötykäyttöön

NeuroCattle helpottaa eläinten hoitoon liittyvien viranomaisvelvoitteiden hoitamista tiloilla. Sähköisen tunnistuksen ja ohjelman ansiosta esimerkiksi tiedot eläinten lääkityksestä, painon muutoksista sekä sijainnista voidaan kerätä ja kirjata samalla kertaa. - Tämän kaltaisilla ryhmätoiminnoilla säästetään runsaasti työaikaa, ID-Importin toimitusjohtaja Pekka Salmela toteaa.

Investoiminen NeuroCattleen on Salmelan mukaan kannattavaa jo tilan työturvallisuuden ja ajankäytön kannalta. Sähköinen tunnistus on vaivatonta ja ohjelmistoon kuuluvien laitteiden lisäksi tilalle tarvitaan vain toimiva internet-yhteys. Salmelan mukaan ohjelmisto synnyttää kustannussäästöjä ja parantaa tilan työturvallisuutta.

Kysyntä kasvaa jatkuvasti

Salmelan mukaan tiloilta saatu palaute on ollut pääosin positiivista. - Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ohjelmistoon. Olemme saaneet heiltä hyviä kehitysideoita, jotka toteuttamalla ohjelma saadaan entistä toimivammaksi, Salmela toteaa.

Tyytyväisten asiakkaiden mukana sana on levinnyt. Samaan aikaan tapahtunut elektronisten korvamerkkien yleistyminen on lisännyt tilojen kiinnostusta ohjelmaa kohtaan. - Käyttötarve tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa, Salmela ennustaa. Tällä hetkellä ohjelmaa käytetään pääasiassa liha- ja maitotiloilla, mutta tavoitteena on, että ohjelmistoa voidaan hyödyntää kaikilla karjatuotantolinjoilla.

NeuroCattle on ehdolla vuoden maaseutuinnovaatioksi Parhaat käytännöt 2010 -kilpailussa. Kehitystyötä on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Teksti: Hanna-Leena Juntti

Kuvat: Tomi Aho