Yrittäjyys luo hyvinvointia

Suomen yrityksistä noin 40 prosenttia sijaitsee maaseudulla. Maaseudun yrittäjyyttä tuetaan, sillä sen merkitys on suuri paitsi maaseudulle myös koko Suomen kehitykselle.

Työpaikkoja ja toimeentuloa

Maaseudun yritystuilla kannustetaan yritystoimintaa vahvaan kasvuun ja merkittävään työpaikkojen lisäykseen. Maaseudun yritykset täydentävät maaseudun elinkeinorakennetta ja korvaavat maataloustuotannosta väheneviä työpaikkoja. Toimialoista nousussa ovat nyt muun muassa bioenergian tuotanto ja hoiva-ala.

Yrittäjyys täydentää monen viljelijän toimeentuloa: reilu kolmasosa maatiloista harjoittaa maatalouden ohella muuta yritystoimintaa.

Maaseudulla on asumisen ja yrittämisen edellytykset

Maaseudun yritykset tarjoavat työpaikkoja ja näin mahdollisuuksia asua maalla, mikä hidastaa maaseudun muuttotappioita. Kun kysyntää on, myös palvelut, kuten kaupat, postit ja julkinen liikenne säilyvät kylillä. Toisaalta palveluiden säilyminen taas on puolestaan olennainen osa maaseudulla elämisen ja yrittämisen edellytyksiä.

Monenlaisia palveluja tarjoavat myös maaseudun yritykset. Palveluala on myös maaseudun suurin yksittäinen toimiala. Erilaisista palveluista on iloa paitsi vakituisille asukkaille myös kesäasukkaille ja matkailijoille.

Kaupunkilaiset, tervetuloa!

Lähes kolmasosa suomalaisista asuu maaseudulla. Yhä useammalle maaseutu on paikka asua ja työssä käydään kaupunkikeskuksissa.

Toisaalta maaseudulla vietetään myös vapaa-aikaa, jolloin kaupunkilaiset etsivät maaseudulta virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia tai rauhaa ja hiljaisuutta. Kesäasukkaalle maaseudun elinvoimaisuus näkyy mökkikunnan tarjoamien palvelujen kautta.

Mikään ei estä myöskään siirtämässä omaa yritystään tai työtään maalle: etätyömahdollisuudet ja edulliset toimitilat ovat myös kaupunkilaisten ulottuvilla.

17.10.2012