Tuet ja hakeminen

Yritystukien päätöksenteko kaudelle 2007–2013 on päättynyt. Uuden ohjelmakauden mukaisten maaseudun yritys- ja hanketukien haku alkaa vuonna 2015. Lue lisää

Yrittäjä tai yrittäjäksi aikova voi hakea tukea

  • toimintaedellytysten selvittämiseen (ennen yritystoiminnan aloittamista tehtävä kartoitus markkinoista, kilpailijoista ja asiakkaista)
  • yrityksen kehittämiseen (esimerkiksi asiantuntija-avun tai koulutuksen ostamiseen)
  • investointeihin (esimerkiksi yrityksen toimitilojen rakentamiseen tai hankkimiseen, koneiden ja laitteiden ostamiseen tai erilaisiin muutos- ja parannustöihin)
  • ensimmäisten työntekijöiden palkkakustannuksiin.

Tukea voidaan myöntää

  • maatilalle tai
  • mikroyritykselle, joka sijaitsee maaseutumaisella alueella.
  • Lisäksi alle 250 henkeä työllistävä, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta ja markkinointia harjoittava yritys voi saada tukea tuottavuuden lisäämiseen, laadun kehittämiseen ja kansainvälistymiseen myös muualla kuin maaseutualueilla.

Yritystukea haetaan ELY-keskuksesta tai paikallisesta toimintaryhmästä.

Tukea haetaan hakulomakkeella nro 2305, 2305S tai 2305Y, jotka löytyvät täyttöohjeineen osoitteesta suomi.fi/lomakkeet.

Maksatusta haetaan erikseen.

Hakemukset tarkastetaan ennen tuen maksua. Erilaisilla tarkastuksilla varmistetaan, että tuet käytetään sovitulla tavalla sovittuun kohteeseen.

1.7.2014